skip to Main Content

סיוע בהשקעות הון בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח שנת 2021- סיבוב שני

לשאלות ופרטים נוספים פנו לשחף רונן
מרכז אזורי רמת הגולן, מבואות חרמון וחוק ההתיישבות
מחוז גליל-גולן
משרד: 04-6816100 נייד: 0547531531
shahafr@moag.gov.il

מדינת ישראל מובילה בתחום החקלאות, לרבות בתחום החדשנות הטכנולוגית, מהווה נקודת מפגש בין חקלאות מתקדמת ופיתוחים טכנולוגיים מובילים בעולם, ושמה לה למטרה לתמוך בטכנולוגיות חדשות המהוות מנוע צמיחה לכלל המשק. משרד החקלאות ופיתוח הכפר רואה חשיבות רבה בקידומה של חקלאות Hi-Tech, העושה שימוש בטכנולוגיות חדשניות ומשלבת אותן בעבודתו השוטפת של החקלאי, לרבות כלים מתחומי הבינה המלאכותית (AI), עיבוד תמונה, האינטרנט של הדברים (IoT), ריבוי נתונים (Big Data) ורובוטיקה.

תכליתו המרכזית של נוהל זה היא לעודד חברות טכנולוגיות חדשות בתחום החקלאות לראות בחקלאות הישראלית מקום להטמעת הטכנולוגיות וליצירת מאגר לקוחות ישראלי,

ולצד זאת, מתן הזדמנות לחקלאים הישראלים להטמיע במשקיהם טכנולוגיות חדשות, זאת באמצעות תמיכת המשרד בהשקעות רב שנתיות.

הריני להודיע כי נוהל האצה שפורסם בסוף שנת 2020 ומועד ההגשה הסתיים ביום 29.4.2020 נפתח מחדש להגשה (סיבוב שני)

בנוהל זה הוספנו אפשרות להגשת בקשות גם ל"קיר פירותי". (ראו הבהרה מספר 2 לנוהל)

לנוהל המלא לחצו כאן…

This Post Has 0 Comments

כתיבת תגובה

Back To Top