skip to Main Content

גש"מ קונקט

כחלק מהמעבר לחקלאות מדייקת, בשנים האחרונות נחשפו מספר מוצרים שמשמשים ככלי עזר לניהול השטח החקלאי. החל ממערכות ניהול עובדים ובקרה כלכלית ועד מערכות בקרת קטיף ומעקב אחר עבודת הריסוס. מיותר לציין את התרומה הגדולה למשק חקלאי כאשר ישנה בקרה אמיתית ומדויקת על כל אחד מהתחומים בניהול המטע, מחיסכון בהוצאות שנתיות ועד דיוק מקצועי בעבודות המתבצעות בשטח. מערכת גש"מ הינה מערכת שקיימת כבר מס' רב של שנים אך לאחרונה חשפה את עצמה בקרב משקי הגולן. מערכת גש"מ אמורה לתכלל את כלל דרישות הניהול של המגדל במטע/שדה למערכת אחת, מה שאמור להקל בניהול השטח ולדייק בנעשה.

מתוך דף מידע של אנשי מערכת גש"מ

גש"מ הינה תוכנה המתמחה בפיתוח מוצרים לחלקאות ומספקת את שירותיה דרך חווה חכמהבעלת היכולות הבאות:
בקרת צי חקלאי – שליטה מלאה בכול תהליך הריסוס ופעולות הכלים המכנים בחווה, סנכרון מלא בתוך
פלטפורמת הניהול המרכזית והצגת הנתונים ע"ג תצלום אווירי עדכני ברזולוציה של 25 ס"מ.

בקרת קטיף וניהול עובדים–באפליקציית גש"מ יש יכולת סריקת ברקודים כיכולת מובנית המאפשרת בקרת קטיף וניהול עובדים. יכולות אלו מאפשרות לחקלאי לתקן טעויות תוך כדי יום העבודה.

חישה מרחוק – קישור ישיר לתצלומי לווין NDVI, NDWI , NIRהמאפשר להנגיש לחקלאי בצורה קלה את
היכולות על מנת לספק עוד נקודת מבט על המתרחש בשטח.

G.I.S– מערך מובנה built-in מאפשר לחקלאי להפוך כל דו"ח למפה ולשאול שאילתות מרחביות בצורה
עצמאית. היכולת להסתכל על נתונים "מלמעלה" ובצורה גראפית, מאפשרת קבלת תובנות מזווית שונה.

אוטומציה בקליטת נתונים מ
• בתי אריזה – קישור ישיר בין נתוני המיון לחלקה ולזן הספציפי.
• בדיקות מעבדה – קליטת נתוני הבדיקות ישירות לחלקה והפיכתם לגרפים השוואתיים.
• שעוני נוכחות – סנכרון שעות העבודה בשעון הנוכחות אל מול רישומי העבודה במערכת גש"מ.
• נתוני השקיה ודישון – קישור ישיר בין חברות ההשקיה – טל גיל, מוטורולה כולל גלקון ישירות למערכת גש"מ והצגת הנתונים בצורה הברורה ביותר.


גש"מ קונקט הינו שירות מבית היוצר של גש"מ המשקף תפיסת העולם לפתרון שתי הבעיות העיקריות בעולם ה – AG-DATA, שימוש בתוכנות ובסיסי נתונים מרובים המקשים על החקלאי לקבל תובנות על הקורה בחלקות והקלדת נתונים שאינה אהובה על החקלאי.


החווה החכמה של גש"מ פותרת את הבעיות הללו כבר היום והינה הפלטפורמה הרחבה ביותר עם יכולות האוטומציה הגדולות ביותר, מה שיאפשר לנו להגיע לאוטומציה מלאה בפעילויות המכאניות הקיימות בחווה.
לפרטים- שגיא פנקס 050-7924324

משה גלבנד רכז הגנת הצומח

This Post Has 0 Comments

כתיבת תגובה

Back To Top