skip to Main Content
צילום: יהודה וינברג

שימוש בחומרי הזנה ביוסטימולנטיים להעלאת יבולים

בשנים האחרונות עולה השימוש בחומרים ביוסטימולנטים במגוון גידולים. ככל שהשימוש בהם עולה כך גובר הוויכוח לגבי היעילות שלהם.

המועצה לחומרים ביוסטימולנטים האירופאית מגדירה את החומרים הללו כ- "חומרים ו/או מיקרואורגניזמים שמופעלים בעקבות חשיפה לצמח או לסביבת הצמח ומעודדים תהליכים טבעיים של קליטת מינרלים ועמידות לעקות א-ביוטיות ובעקבות כך משפרים את איכות הצמח והפרי."

ישנן מספר קבוצות של ביוסטימולנטים. המרכזיות שבהם הן כאלה המבוססות על חומצות הומיות, תמציות אצות ים ומיקרואורגניזימים ממקורות חיידקיים/פיטריתיים.

נעשו מס' מחקרים שהראו את היעילות של ביוסטימולנטים על הצומח החל מהגדלת נפח בית השורשים ועד העלאת יבולים ואיכות פרי. אך חשוב לציין כי למרות כל הדברים האמורים, נמצא גם שההשפעה תלויה מאוד במזג האוויר באזור הגידול (לחות, קרינה וכו') , בסוג הקרקע (כולל כמות החומר האורגני שמצוי באופן טבעי בקרקע ובעיבודים שעברה) ובתדירות החלפת הגידול באזור המדובר (במקרה של גידולי שדה וירקות בעיקר).

שימוש בביוסטימולנטים אף פעם לא יכול להיות כזה שמחליף את חומרי ההזנה "הקלאסיים" איתם אנו משתמשים לגידול, אך בהחלט יכול לשמש כתוסף בעל השפעה שלפעמים גם יכול לעשות את כל ההבדל.

בבניה של פרוטוקול הזנה עלוותית (בשימוש בחומרים ביוסטימולנטים או דשנים כימיים) יש להתאים את יסוד ההזנה הנבחר/החומרים מעודדי התהליכים, בהתאם לשלב הפנולוגי של הגידול. לדוג'- לעידוד חנטה נבחר ביסוד שמעורב באופן טבעי בצמח בתהליך זה כדוגמת בורון, או תכשירים שמקורם באצות ים לעידוד ייצור הורמונים טבעיים המסייעים בהגדלת פרי וכדו'.

שימוש בהזנה עלוותית לרוב משולב עם ריסוסי הגנת הצומח ללא בעיה, כך שהכניסה ליישום תכשירים אלו היא לא כניסה במיוחד לשם ריסוס הזנה, מה שכמובן מהווה יתרון.

עלות לדונם של פרוטוקול הזנה לאורך העונה כולה יכול להגיע מכמה עשרות שקלים לכ250 שח/ד', תלוי במס' שבועות גידול, בצורך ההזנתי ובתכשירים הנבחרים.

ישנם מספר לא קטן של חברות, חלקן חדשות וחלקן ותיקות שנכנסו בשנים האחרונות לתחום של הזנה עלוותית (ממקורות צמחיים וכימיים). כל חברה מן הסתם בונה את הפרוטוקול המומלץ שלה עם תכשירים המתוזמנים בהתאם לפנולוגיית הגידול ומומלץ לבדוק את הפרוטוקולים הנ"ל על שטח קטן ולהשאיר ביקורת לשם ההשוואה.
בעונה זו מבוצעות תצפיות במספר משקים בגולן ובמגוון גידולים אחר שימוש בסוגי החומרים הנ"ל.

הפרמטר המרכזי אותו ברצוננו לבדוק הינו השפעת החומרים המטופלים על היבולים בשטח (קג'/ד') ובמקביל לעקוב אחר ההשפעה מבחינת יסודות ההזנה בצמח ביחס לביקורת. מעת לעת יפורסמו נתונים לגבי תצפיות אלו.
מגדלים שברצונם לקבל מידע אודות הבדיקה או החומרים מוזמנים לפנות אליי.

צילום: יהודה וינברג

משה גלבנד רכז הגנת הצומח

This Post Has 0 Comments

כתיבת תגובה

Back To Top