skip to Main Content
היחידה לחקלאות וחדשנות גולן

סיכום תצפיות שימוש בתכשירים ביוסטימולנטיים והשפעתם על היבול במטע

בשנים האחרונות אנו עדים לעליה בנפח השימוש בתכשירים ביוסטימולנטיים במטעים בעולם בכלל ובישראל. נעשו מס' מחקרים שהראו את היעילות של ביוסטימולנטים על הצומח החל מהגדלת נפח בית השורשים ועד העלאת יבולים ואיכות פרי. למרות הדברים האמורים, נמצא גם שההשפעה תלויה…

דובדבן, צילום: גולן שמש

חדשות בדובדבן

מחלה חדשה בישראל: נקודות העלים בדובדבן (שם זמני) מאת: ליאור גור ופרופ' משה ראובני, פורסם בעלון הנוטע במאי 2020 , בעצי דובדבן באזור צפון הגולן והגליל העליון, נצפו כתמים קטנים חומים ונקרוטיים על גבי עלים, עוקצים ופירות. בחלק מהחלקות נראתה…

סקר למחלת הקסיללה בדובדבן

חיידק הקסיללה (fastidosa Xylella) גורם למחלות במגוון גדול של גידולים.בשנת 2013 התגלה לראשונה באירופה ומאז גרם לנזקים עצומים. עיקר הנזק נצפה באזור דרום איטליה. בארץ החיידק זוהה לראשונה בשנת 2016. מאז בוצעה פעילות רבה בכדי להגדיר את טווח התפשטות הנגע,…

Back To Top