skip to Main Content
היחידה לחקלאות וחדשנות גולן

מנהל חדש לחוות הניסיון בגולן

בגולן שתי חוות נסיון מרכזיות: חוות אבני איתן בדרום וחוות פיכמן בדרום. בתפיסתי יש לחוות תפקיד מכריע בפיתוח החקלאות בגולן ובעתיד המקצועי כלכלי שלנו כאזור. הצעד הראשון היה איתור מנהל ואני שמח לבשר שאחרי תהליך לא קצר מצאנו את האחד…

חוות הנסיון חוזרות לגולן

כידוע יש בגולן שתי חוות ניסיון מרכזיות: חוות אבני איתן בדרום הגולן וחוות פיכמן בצפון הגולן. בתחילת דרכן החוות הוקמו והופעלו ע"י מור"ג אך עם השנים עברו לאחריות של מו"פ צפון. עם הקמת היחידה לחקלאות וחדשנות הבנו שהגולן כאזור חקלאי…

הדמיית אגרו-PV של חברת דוראל

מגדלים חשמל על העצים

אחרי שלמדנו לגדל בגולן תפוחי עץ ואוכמניות ואפילו להתאים את עץ הזית לבוצרת אנחנו בשלים לענף הבא: פאנלים סולאריים בחקלאות. אז בואו נעשה קצת סדר ונבין במה מדובר. מדינת ישראל, כחברה ב–OECD , מחויבת ליעדים בין לאומיים לשימוש באנרגיה מתחדשת.…

צילום: יהודה וינברג

שולחנות מגדלים

לפני כשבועיים התקיימה במכון שמיר הישיבה הראשונה של יושבי ראש השולחנות הענפיים בגולן. מהם שולחנות המגדלים? ומה תפקידם? שולחנות המגדלים הם הגוף המייצג של כל ענף חקלאי מרכזי בגולן, הוא מורכב מיו"ר ועוד צוות עבודה שמייצג את כלל הענף בגולן:…

ברוכים הבאים לאתר היחידה לחקלאות וחדשנות גולן

היחידה הוקמה באיגום משאבים נדיר וייחודי של מי גולן, חכ"ל, מועצה אזורית גולן ומכון שמיר והחלה את דרכה באופן רשמי בתחילת נובמבר. פיזית אנחנו יושבים במכון שמיר למחקר בקצרין. אנסה לתאר בקצרה את מטרות היחידה כפי שאני רואה אותן ואת…

Back To Top