skip to Main Content
מי גולן והיחידה לחקלאות וחדשנות

הערכות לעונת ההשקיה 2022

אנחנו לקראת סופו של חורף שנראה נדיב, המאגרים התמלאו (כ-%96 מילוי נפח אגירה במאגרי הגולן , נכון ליום כתיבת שורות אלו) ולמרות זאת, בעיות של איכות מים עולות בכל שנה וצריך להיערך ולהתכונן ע"מ לצמצם הפתעות. מי גולן מנצלת את…

היחידה לחקלאות וחדשנות גולן

הנחיות לטיפול במערכת ההשקיה

מאת: יוני גל, מוטי פרס - מדריכי שירות שדה, גליל-גולן איכות מי ההשקיה מושפעת ממקור המים. הצטברות גורמי סתימה של מערכות השקיה אופיינית למאגרים, לבריכות פתוחות ועוד. במאגרים מצטברות אצות. האצות והטין המצוי במים שוקעים בצנרת הטפטוף והטפטפות ועלולים לגרום…

רשמים מיום עיון בנושא השקיה ודישון תפוח

ב-25.5.2021 התקיים יום עיון של מכון שמיר והיחידה לחקלאות וחדשנות בנושא השקיה ודישון תפוח במרום גולן, שהתנדבו לארח את מגדלי התפוח בגולן. הצורך ביום זה עלה מהחקלאים בשטח, מהמדריכים ואף עלה בדיונים מול חברת בראשית. בהרצאות ניתן פוקוס מצד אחד…

Back To Top