skip to Main Content
צילום: יהודה וינברג

תוכנית חינוכית לטיפוח ערכי החקלאות בגולן – קול קורא

רקע מועצה אזורית גולן היא אחת מהמועצות החקלאיות המובילות בתחומים רבים כגון חדשנות חקלאית, שילוב של מחקר חקלאי יישומי וחקלאות תומכת סביבה. אגף החינוך מוביל מזה מספר שנים תכניות חינוכיות במטרה להנחיל לדור הצעיר את אהבת הארץ, עבודת האדמה וחיים…

צילום: יהודה וינברג

מענק פיצוי תשתיות במקרה של גריעות משטחי מרעה להכשרת קרקע לחקלאות בגולן

רשות מרעה במשרד החקלאות, מועצה אזורית גולן דרך היחידה לחקלאות וחדשנות במכון שמיר ונציגות מגדלי המרעה בגולן (אגודת מרעה) פונים בזאת למגדלים שלהם שטחי מרעה ברמת הגולן להגיש בקשה למענק פיצוי בעקבות פגיעה בתשתיות בשטחי המרעה אשר נגרמו כתוצאה מהכשרת…

Back To Top