skip to Main Content
צילום: יהודה וינברג

שולחנות מגדלים

לפני כשבועיים התקיימה במכון שמיר הישיבה הראשונה של יושבי ראש השולחנות הענפיים בגולן. מהם שולחנות המגדלים? ומה תפקידם? שולחנות המגדלים הם הגוף המייצג של כל ענף חקלאי מרכזי בגולן, הוא מורכב מיו"ר ועוד צוות עבודה שמייצג את כלל הענף בגולן:…

סיכום מפגש שולחן גידולי שדה

מאת: אבישי ברט ואייל נבו ביום חמישי 30.12.21 התקיים בחמת גדר מפגש מגדלים ראשון, של שולחן גד"ש. שמחתי לראות נציגות מכל הגד"שים מדרום הרמה: רמג"ש, קשת, יונתן, אפיק, כפר חרוב, מבוא חמה, ושדות בגולן. חברת 'דשנים' נתנה את חסותה לאירוע,…

היחידה לחקלאות וחדשנות גולן

סיכום כנס בקר וצאן במרעה

ב-16.12 קיימנו ביחידה לחקלאות וחדשנות כנס למגדלי בקר וצאן במרעה ברמת הגולן. ייחודו של הכנס היה בכך שהתכנים נבחרו על ידי צוות מו"פ הכולל נציגי מגדלים מהגולן ובהובלת ים גורן ותום חזן מאגודת מרעה. בכנס נכחו כ-80 מגדלים מהגולן והצפון,…

היחידה לחקלאות וחדשנות גולן

סיכום יום עיון למגדלי השקד

ביום א' 21/11/21 התקיים יום עיון למגדלי השקד בגולן בהובלת שולחן שקד ביחידה לחקלאות וחדשנות גולן. היום נפתח בסיור שטח במטע שקד של רמת מגשימים בהובלת אפרים זוהר (פיקי), מנהל ענף השקד בישוב. התרשמנו מבעיות ניקוז בקרקע שנוצרו בשטח, כפי…

היחידה לחקלאות וחדשנות גולן

כנס מגדלי סובטרופיים במושב רמות

ביום ראשון 31/10/2021 התקיים במועדון מושב רמות כנס מגדלי סובטרופיים בגולן, הכנס הראשון בהובלת אייל נבו מדריך קרקע ומים ביחידה וביוזמת עמנואל דאסה יו"ר שולחן סובטרופיים מטעם היחידה לחקלאות וחדשנות גולן. בכנס נכחו מגדלים מהאזור, אנשי מקצוע של ענף הסובטרופיים:…

שולחן סובטרופי רמת הגולן – פתיחה

מאת: עמנואל דאסה בהתרגשות אני כותב כמה מילים על השולחן סובטרופי של רמת הגולן. מטרות השולחן הן: לקדם גידולי מנגו, אבוקדו וליצ'י ברמת הגולן דרך הידע והניסיון שצברנו לאורך שנים.מחקרים יישומיים שצריכים להתמודד עם אתגרים בתחומי הגנת הצומח, הזנה, שימור…

צילום: יהודה וינברג

גד"ש דרום הגולן

מאת: אבישי ברט, מרכז גד"ש רמת מגשימים ויו"ר שולחן גד"ש ביחידה החקלאית ובארגון עובדי הפלחה בדרום הגולן פועלים 6 גד"שים קיבוציים / מושבים שיתופיים כאשר שלושת סוגי הגידול העיקריים הם: פלחה, ירקות לשוק ולתעשייה וזרעים. שיתוף הפעולה בין המשקים הולך…

איסוף נתונים בענף הנשירים בעקבות חוסר יבול

בעקבות החורף החם והמחסור במנות צינון, אנו נתקלים בחוסר יבול קיצוני בחלק  מהגידולים, בעיקר בדרום הגולן. נדרש דיווח של כל משק לקנ"ט, על מנת לקבל פיצוי של אסון טבע. במקביל, אנו נערכים לאיסוף נתונים, למידה והפקת לקחים לגבי טיפולי התעוררות…

צילום: נועה מעוז

סיכום יום סיור מגדלי גפן יין

יצאנו לפעילות הראשונה לחקלאים במסגרת שולחן מגדלי גפן יין בגולן - סיור קצר שכלל ביקור בשני כרמים בצפון הגולן והסתיים בארוחה מקומית בכרם הרוח שבעמק קונטרה. פתחנו את היום בכרם אורטל בנושא ניהול עשבייה בכרם. קיבוץ אורטל מגדל כ-600 דונם…

פרוטוקול 1 שולחן שקד

נוכחים: גל קליין, יו"ר- נאות גולן, אבי בן ארויה נאות גולן, רזליבנה- אלרום ונעם בן ארי -כפר חרוב. גל פתח והציג את מהלך השולחנות של היחידה החקלאית בפרט ומכון שמיר בכלל.הוצגה מטרת הפגישה שהיא בראש ובראשונה הנעת התהליכים.התחלנו בגיבוש היעדים.…

Back To Top