skip to Main Content

היתר מכירה – הערכות לשמיטה

כידוע, על פי ההלכה היהודית קיימות מגבלות בעיבוד האדמה בשנת השמיטה שתתחיל בראש השנה, 6.9.21 ויש להיערך בהתאם ולפעול באחד המסלולים המוכרים ע"י הרבנות הראשית - השבתה, אוצר בית דין, מצעים מנותקים, או היתר המכירה. מסמך זה מיועד לחקלאים שבחרו…

צילום: יהודה וינברג

הערכות לשנת שמיטה

אנו עומדים בפתחה של שנת השמיטה שתתחיל מראש השנה תשפ"ב.בשנה זו התורה מצווה אותנו לשבות ממלאכות עבודות הקרקע ונאסר לעשות מסחר בפירות.מאז ומתמיד קיום מצווה זו היווה אתגר גדול לחקלאים ובמיוחד בזמנים בהם הייתה בעיית קיום קשה. בתחילת ההתיישבות החדשה…

Back To Top