skip to Main Content

שירותי דיגום קרקע וחומר צמחי

לרשות חקלאי הגולן עומדות שתי אפשרויות לבדיקות קרקע וחומרים צמחיים. המעבדה לקרקע במכון שמיר והיחידה לחקלאות וחדשנות בהובלת דר' נתיב רוטברט ואייל נבו מציעים שירותים משלימים לחקלאי. תכנון וליווי בשלב הדיון של קרקע חומר צמחי ומים במטע.סקרי קרקע לפני נטיעה.ייעוץ…

Viridix

viridix – מערכת לניטור מצב המים בקרקע

כחלק מהחיפוש אחרי טכנולוגיות חדשות להציג לחקלאי הגולן הלכתי לראות התקנה של מערכת לניטור מצב המים בקרקע של חברת viridix. נפגשנו במטע של אפיק עם בן דקל מ-viridix וגיל מורדכוביץ' מאפיק, להתקנת המערכת הראשונה מתוך ארבע מערכות שהותקנו באותו יום.…

Back To Top