skip to Main Content
היחידה לחקלאות וחדשנות גולן

סיכום מיזם אנרסיה בדרום הגולן 2021

מיזם האנרסיה כמיזם הדברה אזורית במרחב דרום הגולן התקיים בשנת 2021 במסגרת פעילות היחידה לחקלאות וחדשנות במכון שמיר. מבחינה מקצועית, לאחר שתי עונות "שקטות" באופן כמעט מוחלט מאנרסיה בדרום הגולן, עונה זו הסתיימהבצורה קצת מורכבת. ברמה הארצית זו היתה עונה…

איסוף נתונים בענף הנשירים בעקבות חוסר יבול

בעקבות החורף החם והמחסור במנות צינון, אנו נתקלים בחוסר יבול קיצוני בחלק  מהגידולים, בעיקר בדרום הגולן. נדרש דיווח של כל משק לקנ"ט, על מנת לקבל פיצוי של אסון טבע. במקביל, אנו נערכים לאיסוף נתונים, למידה והפקת לקחים לגבי טיפולי התעוררות…

פרוטוקול 1 שולחן נשירים

נוכחים: שריה פרידמן, מאיר קאופמן, יוסי חזיזה, ישי רושנסקי. סדר היום:1: היכרות2: הסבר על השולחן, אופציה לחברים נוספים, תדירות פגישות.3: גידולים רלוונטיים.4: תחומי פעילות מועדפים.5: תכנית עבודה. לפרוטוקול המלא לחצו כאן...

צילום: יהודה וינברג

על תרדמה והתעוררות בנשירים

מאת: ענת זיסוביץ, מדריכת מטעים, שה"םצילום: יהודה וינברג תארו לכם שהלכתם לישון ב 22:00 בלילה והעירו אתכם לאחר שעתיים לקום לעבודה…. אין לי ספק שאני אהיה עייפה ואצטרך לפחות כמה כוסות קפה טובות כדי להתחיל לתפקד. כך גם העצים הנשירים…

אנרסיה - צילום: משה גלבנד

סיכום עונת הדברת עש המשמש (אנרסיה) 2020

מאת: משה גלבנד - רכז הגנת הצומח ביחידה בהמשך לעונה 2019, גם בעונה 2020 התקיים בדרום הגולן מיזם משותף להדברת עש המשמש (אנרסיה). העונה לקחו חלק במיזם גם מגדלי השקד בגולן וכמה עשרות דונמים באזור תל פארס, בנוסף למגדלי הגלעיניים…

Back To Top