skip to Main Content
נברן השדות

סיכום יום עיון חירום בנושא נברנים ונזקיהם קצרין 1.8.2021

ריכז וסיכם את יום העיון: ד"ר יואב מוטרו, השירותים להגנת הצומח, משרד החקלאות לאור התפרצות גדולה של אוכלוסיות הנברנים בגולן, ערכנו יום עיון לחקלאים ממגזרי המטעים, הכרמים, הגד"ש והמרעה. ביום העיון הצגנו את הבעיות של המכרסמים הללו, את נזקיהם ואת…

נברן השדה

נברנים במרעה ובעדרים

מאת: רחל גבריאלי, מדריכת בקר, שה"מ בשבועות האחרונים אנחנו עדים לעליה באוכלוסיות נברני השדה בדרום ובמרכז הגולן. נברן שדות Microtus socialis Social Vole הינו מכרסם בינוני בעל ראש מוצק ופרווה עדינה וצפופה, בצבע חום עד אפור, בעל זנב קצר, עיניים…

צילום: יהודה וינברג

נברנים עלינו!

מאת: תרצה זהבי, שה"מ / יואב מוטרו, השירותים להגנת הצומחצילום: יהודה וינברג המסתובבים בכרמים רואים השנה במקרים רבים צפיפות גדולה של מחילות בקרקע, חורים שהם פתחים למחילות הנברנים (לידע כללי, נברנים הם לא עכברים), שבמקרים רבים גם מנקים את האזור…

Back To Top