skip to Main Content
נברן השדה

נברנים במרעה ובעדרים

מאת: רחל גבריאלי, מדריכת בקר, שה"מ בשבועות האחרונים אנחנו עדים לעליה באוכלוסיות נברני השדה בדרום ובמרכז הגולן. נברן שדות Microtus socialis Social Vole הינו מכרסם בינוני בעל ראש מוצק ופרווה עדינה וצפופה, בצבע חום עד אפור, בעל זנב קצר, עיניים…

צילום: יהודה וינברג

שולחנות מגדלים

לפני כשבועיים התקיימה במכון שמיר הישיבה הראשונה של יושבי ראש השולחנות הענפיים בגולן. מהם שולחנות המגדלים? ומה תפקידם? שולחנות המגדלים הם הגוף המייצג של כל ענף חקלאי מרכזי בגולן, הוא מורכב מיו"ר ועוד צוות עבודה שמייצג את כלל הענף בגולן:…

Back To Top