skip to Main Content

קורס הכרת מיכון חקלאי בגד”ש

שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) מתכבד להזמינכם לקורס להכרת המיכון החקלאי בגד"ש, אשר יתקיים בין התאריכים 13 ביולי עד 31 באוגוסט 2021 במחוז העמקים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר (מול תל יוסף). קורס זה מיועד להקנות למשתתפיו ידע יסודי בהכרת סוגי…

Back To Top