skip to Main Content
צילום: יהודה וינברג

תוכנית חינוכית לטיפוח ערכי החקלאות בגולן – קול קורא

רקע מועצה אזורית גולן היא אחת מהמועצות החקלאיות המובילות בתחומים רבים כגון חדשנות חקלאית, שילוב של מחקר חקלאי יישומי וחקלאות תומכת סביבה. אגף החינוך מוביל מזה מספר שנים תכניות חינוכיות במטרה להנחיל לדור הצעיר את אהבת הארץ, עבודת האדמה וחיים…

Back To Top