skip to Main Content

זבובון – מנשר למגדלי הנשירים בגולן פברואר 2021

מיזם הדברה איזורית – ידידותית להדברה זבוב הפירות הים תיכוני מתארגן לעונה ה – 11. וחשבנו שאנחנו יודעים הכל על הזבוב. למשל, חשבנו שאין פעילות זבובים בפברואר, אז חשבנו!! ראו את הנתונים המוצגים להלן: הגרף מראה את פעילות זבוב הפירות…

Back To Top