skip to Main Content

רשמים מיום עיון בנושא השקיה ודישון תפוח

ב-25.5.2021 התקיים יום עיון של מכון שמיר והיחידה לחקלאות וחדשנות בנושא השקיה ודישון תפוח במרום גולן, שהתנדבו לארח את מגדלי התפוח בגולן. הצורך ביום זה עלה מהחקלאים בשטח, מהמדריכים ואף עלה בדיונים מול חברת בראשית. בהרצאות ניתן פוקוס מצד אחד…

Back To Top