skip to Main Content

קורס פקחי מזיקים יצא לדרך

33 חקלאים התחילו השבוע את קורס פקחי מזיקים ביחידה לחקלאות וחדשנות במכון שמיר. תכני הקורס משתלבים בתוכנית "גולן ירוק" ומתוך ראית הגנת הצומח כאבן דרך משמעותית בתוכנית ורצון לקיים חקלאות מתקדמת לצד קיימות ושמירת הטבע בגולן. תכנית הקורס כוללת מגוון…

גולן ירוק

גולן ירוק – צעד ראשון בדרך לעתיד החקלאות בגולן

הרפורמה בחקלאות מביאה לנו הזדמנות לקידום ודחיפת חקלאות הגולן. אחד הצעדים הראשונים בכוון היא תוכנית גולן ירוק. לראשונה נכתבה בגולן תכנית הוליסטית בתחום הגנת הצומח, המשלבת את ערך שמירת הטבע עם השאיפה לקיים חקלאות מצטיינת ומדייקת ומתוך כך גם לתת…

אנרסיה - צילום: משה גלבנד

סיכום עונת הדברת עש המשמש (אנרסיה) 2020

מאת: משה גלבנד - רכז הגנת הצומח ביחידה בהמשך לעונה 2019, גם בעונה 2020 התקיים בדרום הגולן מיזם משותף להדברת עש המשמש (אנרסיה). העונה לקחו חלק במיזם גם מגדלי השקד בגולן וכמה עשרות דונמים באזור תל פארס, בנוסף למגדלי הגלעיניים…

Back To Top