skip to Main Content
בדיקות קרקע במטעים

בדיקות קרקע במטעים, במה הן תורמות ולמה לא עושים אותן יותר?

אנו לקראת סוף עונת ההשקיה והדישון ולקראת תחילת הגשמים. ועכשיו זהו זמן מצוין לצאת ולבצע בדיקות קרקע במטע לקראת העונה הבאה. במנגו זו הדרך להכוונת דישון, מהסיבה שבדיקות עלים הן לא דבר פשוט בגידול הזה. אבל בגידולים שכן מתאפשר לבצע…

רשמים מיום עיון בנושא השקיה ודישון תפוח

ב-25.5.2021 התקיים יום עיון של מכון שמיר והיחידה לחקלאות וחדשנות בנושא השקיה ודישון תפוח במרום גולן, שהתנדבו לארח את מגדלי התפוח בגולן. הצורך ביום זה עלה מהחקלאים בשטח, מהמדריכים ואף עלה בדיונים מול חברת בראשית. בהרצאות ניתן פוקוס מצד אחד…

Back To Top