skip to Main Content
מכוורת אלין

החיים דבש

אוירת חג בכל פינה בחנות המפעל של מכורת אלין שבוע לפני ראש השנה, אצלם זה שיא העונה וצנצנות הדבש זורמות בקצב. שרון שנבור הנמרץ מקבל את פני בחיוך מתוק ומראה לי בגאווה כל פינה במקום. עוד מעט הוא יספר לי…

שיתוף הציבור לקבלת הערות לתנאי אסדרה גמישים לסוגים שונים של מפעלי מזון

שירות המזון במשרד הבריאות קידם מסמכים עם הקלות לסוגים שונים של עסקים בינהם: · עסקי יין· דבש· שמן זית· מחלבות קטנות שלושת המסמכים האחרונים נמצאים עדיין בשלב טיוטא ובשירות המזון ישמחו מאוד לקבל הערות לגביהם (ניתן לשלוח הערות עד סוף…

Back To Top