skip to Main Content

ייעול ממשק להדברת מחלת גרב התפוח בישראל באמצעות מערכת תומכת החלטה

צוות המחקר: משה ראובני, ליאור גור, קרן לוי, דוד בורג/מכון שמיר למחקר, אוניברסיטת חיפה, קצרין אמוץ פרבר,אביעד שחר, שמואל עובדיה מחלת גָּרָב התפוח ( Apple scab) נגרמתע"י הפטרייה Venturiainaequalis ונחשבתלאחת ממחלות התפוח הקשות ביותר בישראל ובעולם ותוקפתעלים, חנטים ופירות. ממשק…

גרב, צילום: ליאור גור

קוטל פטריות חדש, היברידי, להדברת מחלת הגרב בתפוח

מאת: משה ראובני, ליאור גור, קרן לוי, אמוץ פרבר, אביעד שחר, Jose Luis Henriquesפורסם בעלון הנוטע 74 מחלת גרב התפוח נחשבת כבעלת החשיבות הכלכלית הגבוהה ביותר בעולם בתפוח. הדברת המחלה מבוססת על ריסוסים מונעים בקוטלי פטריות סינטטים בעלי פעילות סיסטמית…

Back To Top