skip to Main Content

מכסות חדשות לייצור ביצי מאכל

בשעה טובה פורסמו תקנות המועצה לענף הלול לשנת 2021, כמו כן פורסם הקצאת 170 מכסות חדשות. את הבקשות יש להזין במערכת מקוונת של מועצת הלול עד 1 למרץ 2021. להגשת בקשה מקוונת לחצו כאן...הקישור מופיע באתר המועצה תחת "בקשה לקבלת…

Back To Top