skip to Main Content
היחידה לחקלאות וחדשנות גולן

סיכום מיזם אנרסיה בדרום הגולן 2021

מיזם האנרסיה כמיזם הדברה אזורית במרחב דרום הגולן התקיים בשנת 2021 במסגרת פעילות היחידה לחקלאות וחדשנות במכון שמיר. מבחינה מקצועית, לאחר שתי עונות "שקטות" באופן כמעט מוחלט מאנרסיה בדרום הגולן, עונה זו הסתיימהבצורה קצת מורכבת. ברמה הארצית זו היתה עונה…

היחידה לחקלאות וחדשנות גולן

סיכום יום עיון למגדלי השקד

ביום א' 21/11/21 התקיים יום עיון למגדלי השקד בגולן בהובלת שולחן שקד ביחידה לחקלאות וחדשנות גולן. היום נפתח בסיור שטח במטע שקד של רמת מגשימים בהובלת אפרים זוהר (פיקי), מנהל ענף השקד בישוב. התרשמנו מבעיות ניקוז בקרקע שנוצרו בשטח, כפי…

אנרסיה - צילום: משה גלבנד

סיכום עונת הדברת עש המשמש (אנרסיה) 2020

מאת: משה גלבנד - רכז הגנת הצומח ביחידה בהמשך לעונה 2019, גם בעונה 2020 התקיים בדרום הגולן מיזם משותף להדברת עש המשמש (אנרסיה). העונה לקחו חלק במיזם גם מגדלי השקד בגולן וכמה עשרות דונמים באזור תל פארס, בנוסף למגדלי הגלעיניים…

Back To Top