skip to Main Content
משה גלבנד

משה גלבנד תושב אבני איתן. נשוי+ 3. בהכשרתי אגרונום, בוגר הפקולטה לחקלאות במכון למדעי הצמח.

ב-7 השנים האחרונות מתעסק כפרילנסר, בעיקר בתחום הגנת הצומח במטעים, בפיקוח והדרכה במשקים פרטיים ושיתופיים. עד פתיחתה של היחידה לחקלאות במכון שמיר, שימשתי במשך שנתיים כנותן שירות לוועדה החקלאית תחת המועצה, ולאחרונה עם פתיחתה של היחידה במכון שמיר, ממשיך לתת שירות למגדלי הגולן כמרכז תחום הגנת הצומח ומנהל את הפרויקטים הנעשים בתחום זה במרחב. במסגרת עבודתי אני נמצא כמובן בקשר מתמיד עם כל הגורמים הקשורים לתחום, חוקרים,מדריכים ואנשי השדה המצויים באזורנו.

בתפיסתי, במסגרת העבודה ביחידה לחקלאות, אני משתדל לעסוק אך ורק בפרויקטים שהצורך בהם “נולד” מהשטח, בשיחות עם המגדלים ובהסתובבות יומיומית. בעתיד הלא רחוק, עם התבססות שולחנות המגדלים הענפיים, כל אותם “צרכים” ודרישות לתצפיות על כל תחום שהוא, יבואו מתוך השולחנות ממש, מה שבהחלט יוסיף ויחבר את מערך ההדרכה והמחקר המקומי שלנו, אל השטח והמגדלים.

אני רואה בהקמה המחודשת של היחידה לחקלאות הגולנית צעד מבורך שוודאי יקדם את החקלאות המקומית ויתן מענה על הצרכים הספציפיים שלנו, בגידולים הקיימים ובמחשבה על גידולים חדשים.

ישנם מספר פרויקטים אותם אשאף לקדם במהלך העונות הקרובות בינהם:

  • מיזם האנרסיה שמתבצע בעיקר באזור דרום הגולן, אזור שמתאפיין בגלעיניים רבים ובכך חשוף יותר לפגיעה ממזיק זה.
  • בחינת יישום הזנה עלוותית (ביוסטימולנטים ודשן עלוותי) להעלאת כמות ואיכות הפרי. ישנם מספר משקים בהם יתבצעו תצפיות במהלך העונה הקרובה, מלוות ע”י החברות השונות.
  • בחינת השימוש בבוצה מעוכלת, תוצר הרפתות המקומיות והחזרתה לשטח לשימוש חקלאי.
  • בחינת שיטות שונות לבדיקת נוטריינטים במטע/בשדה והתאמתם לממשק הגידול ועוד.

תוצאות כל התצפיות הנ”ל יפורסמו כמובן לכלל המגדלים במסגרת הפרסומים מעת לעת של היחידה.

במרבית הגידולים המקומיים עונת ההדברה כבר החלה, לכל שאלה או בעיה ניתן כמובן לפנות ואשמח לסייע.

צרו קשר

דואל: Gelband23@gmail.com
נייד: 052-5544364

Back To Top