skip to Main Content
ד”ר מרצ’י אדרי – חינוך לערכי חקלאות

תושבת קיבוץ דפנה . נשואה ליוסי ויש לנו ארבעה ילדים. בהכשרתי חוקרת לחינוך מדעי, בוגרת הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון.

הרקע שלי (תואר ראשון ושני) הוא בתחום הביוטכנולוגיה. עם סיום לימודי התואר השני, התחלתי לעסוק בחינוך מדעי במספר מסגרות (פורמליות ובלתי פורמליות) ונחשפתי לעניין והחשיבות הרבה בקידום תחום זה. כחלק מהפעילות שלי במכון שמיר למחקר בתחנת החקר לחקלאות וסביבה וביחידה לחקלאות וחדשנות, אני רואה חשיבות רבה בעידוד תלמידים מכל הגילאים ללימודי מדעים וחקלאות בפרט תוך טיפוח פרקטיקות ומיומנויות שיאפשרו לעצב את חקלאי ומדעני המחר.

מטרה נוספת שלשמה אני פועלת, היא להגביר את שיתופי הפעולה בין תשתיות האקדמיה, המחקר ומערכות החינוך. שיתופי פעולה כאלו, יכולים ליצור מעורבות פעילה של מגוון מומחים מתחומים שונים (מדענים, מהנדסים, חקלאים ועוד) בתהליכי למידה אותנטיים. חיזוק השותפות בין משאבים אקדמיים לבין הקהילה הוא אמצעי מרכזי לצמיחה חינוכית באזור פריפריאלי.

ישנם מספר פרויקטים אותם אשאף לקדם במהלך תפקידי:

  • פיתוח ויישום מודל אזורי לקידום ערכי החקלאות והסביבה ברמת הגולן
  • הקמת חווה חקלאית חינוכית בחוות הניסיון באבני איתן
  • פיתוח תוכניות ותכנים מדעיים-חקלאיים
  • בניית רשת שותפים של מדענים, חקלאים, יזמים לטובת שילובם בפעילויות חינוכיות
  • ליווי ותמיכה בתהליכי הוראה ולמידה חוץ כיתתיים בסביבות מבוססות נתונים בבתי הספר
  • הקמת תשתית למדע אזרחי חקלאי
  • מחקר מלווה לבחינת טיפוח ערכים ומיומנויות אצל תלמידים ומורים בעקבות ההתנסות בתוכניות חקר ופיתוח חקלאי

ליצירת קשר
0523833522
Merchied@gri.org.il

צרו קשר

Back To Top