skip to Main Content

כנס מדעי החקלאות בישראל 2021

מחברים את כל החלקים במדעי החקלאות בישראל האגודות המדעיות למחקר חקלאי בישראל שמחות להזמינכם להשתתף בכנס המשולב הראשון למדעי החקלאות בישראל 2020. הכנס מיועד לחוקרים, סטודנטים, חקלאים, אנשי הדרכה ואנשי חברות. הכנס יכלול מושבים מיוחדים בנושאים המרכזיים של המחקר החקלאי…

Back To Top