skip to Main Content
בצל לזרעים. צילום: יהודה וינברג

שיעור מולדת

החקלאות היא חלק בלתי נפרד מהנוף הגולני. ממישורי הגד"ש ומטעי השקדים והנקטרינות בדרום הגולן דרך מרחבי התפוח שלאורך ציר הנפט ועד חלקות הדובדבן של צפון הגולן בכל מקום שנביט נראה שדות מעובדים. אבל המציאות הזאת שנראית לנו כל כך טבעית…

סיכום מפגש שולחן גידולי שדה

מאת: אבישי ברט ואייל נבו ביום חמישי 30.12.21 התקיים בחמת גדר מפגש מגדלים ראשון, של שולחן גד"ש. שמחתי לראות נציגות מכל הגד"שים מדרום הרמה: רמג"ש, קשת, יונתן, אפיק, כפר חרוב, מבוא חמה, ושדות בגולן. חברת 'דשנים' נתנה את חסותה לאירוע,…

שהם

הנחיות לעונה – גידול מנגו

מאת: מדריכי שה"מ בימים אלה אנו מסכמים את עונת המנגו, שהסתיימה ביבולים כבדים מאוד, בעיקר בזנים 'קיט' ו'שלי'. מגדלי המנגו מבינים שהעונה החולפת תיזכר כאבן דרך לשינויים עתידיים. בשנים האחרונות היינו עדים לנטיעות רבות בכל הארץ, כאשר שני אזורים חדשים:…

הנחיות לטיפול במערכת ההשקיה

מאת: יוני גל, מוטי פרס - מדריכי שירות שדה, גליל-גולן איכות מי ההשקיה מושפעת ממקור המים. הצטברות גורמי סתימה של מערכות השקיה אופיינית למאגרים, לבריכות פתוחות ועוד. במאגרים מצטברות אצות. האצות והטין המצוי במים שוקעים בצנרת הטפטוף והטפטפות ועלולים לגרום…

סיכום תצפיות שימוש בתכשירים ביוסטימולנטיים והשפעתם על היבול במטע

בשנים האחרונות אנו עדים לעליה בנפח השימוש בתכשירים ביוסטימולנטיים במטעים בעולם בכלל ובישראל. נעשו מס' מחקרים שהראו את היעילות של ביוסטימולנטים על הצומח החל מהגדלת נפח בית השורשים ועד העלאת יבולים ואיכות פרי. למרות הדברים האמורים, נמצא גם שההשפעה תלויה…

אחלמית ערומה. צילום: אפרים לוינסון

פטריות הבר בישראל – לאן?

מאת דר' דליה לוינסון - מכון שמיר למחקרפורסם במגזין יער גיליון 19, דצמבר 2020 לפטריות הבר נודעת חשיבות רבה כבעלות תפקיד משמעותי במערכות אקולוגיות שונות ובהן גם מערכות אקולוגיות של יערות, וכן כמקור בלתי נדלה לתועלתו של האדם. תרומתן רבה…

סיכום מיזם אנרסיה בדרום הגולן 2021

מיזם האנרסיה כמיזם הדברה אזורית במרחב דרום הגולן התקיים בשנת 2021 במסגרת פעילות היחידה לחקלאות וחדשנות במכון שמיר. מבחינה מקצועית, לאחר שתי עונות "שקטות" באופן כמעט מוחלט מאנרסיה בדרום הגולן, עונה זו הסתיימהבצורה קצת מורכבת. ברמה הארצית זו היתה עונה…

יחידה מובחרת

מה יש עוד לומר, לכתוב ולספר על ענף החקלאות בגולן? הרבה. זו חקלאות שהיא חלק מהדי–אן–איי של כל תושב בגולן, גם אם הוא לא חקלאי בפועל. חקלאות שגרמה לכל ישראלי להכיר את הזנים – “זהוב“, “סמיט” ו“גאלה“. חקלאות שהובילה את…

סיכום כנס בקר וצאן במרעה

ב-16.12 קיימנו ביחידה לחקלאות וחדשנות כנס למגדלי בקר וצאן במרעה ברמת הגולן. ייחודו של הכנס היה בכך שהתכנים נבחרו על ידי צוות מו"פ הכולל נציגי מגדלים מהגולן ובהובלת ים גורן ותום חזן מאגודת מרעה. בכנס נכחו כ-80 מגדלים מהגולן והצפון,…

Back To Top