skip to Main Content

מחברים את ההיי-טק לחקלאות

כולנו שואפים להצעיד את החקלאות הגולנית קדימה גם על ידי חיבור שלה לטכנולוגיות מתקדמות. בשבוע שעבר אירחנו במכון שמיר את קהילת ההייטק בגולן Heights-Tech.

בפגישה הציגה דינה גלעד מנהלת המכון את צוות החוקרים ואת פעילות המכון בתחומי המחקר שונים. בנוסף סקרה גלעד כיווני התפתחות עתידיים, שירותי המכון ליזמים חוקרים, מעבדות, חוות הניסוי, תשתיות טכנולוגיות, הכרות עם היחידה לחדשנות בחקלאות תוך דגש על קידום טכנולוגיות בחקלאות ואפשרויות לשיתוף פעולה עם צוות החוקרים.

לאחר מכן התקיים שיח פתוח על האפשרויות לפיתוח הקשר בין קהילת ההייטק בגולן לפעילות המכון, על קידום חינוך מדעי-טכנולוגי, שיתופי פעולה בין חוקרים לאנשי הייטק ועוד. בסיום המפגש הוחלט על הקמת צוות היגוי שיכלול הייטקיסטים, חוקרים ונציגים מהיחידה לחדשנות בחקלאות במכון, אשר תבחן ותקדם שיתופי פעולה למען פיתוח האזור.

Back To Top