skip to Main Content

יעילות פירוק ריכוזים גבוהים של פנול על ידי ביופילם חיידקי בזמן קצר

לאלו שממהרים המאמר הזה בשבילכם….

לפני כמה שנים בודדנו חיידק במעבדה שהתגלה כמשהו מאוד ייחודי. מייצר ביופילם (גדל כשהוא צמוד למשטח) מאוד מהר, מפרק פנול ממש מהר (כמה מהר? תוך חצי שעה, מה שלחיידקים אחרים לוקח כמה שעות). הוא גם יודע להוציא חנקן מהמים, יודע לגדול עם חמצן וגם בלי חמצן – בקיצור לא מפונק.

במקרה של המאמר הזה, מרטין לקח את הפרויקט לידיים שלו וקיבל את בירכתי. עשה ניסויים וסיכם תוצאות. ואז התחילה הקורנה….אז ניצלנו את הסגרים לכתיבת המאמר. מרטין כתב כמעט הכל ולכן הוא הראשון במאמר!

המאמר מתאר ניסויים מעבדתיים לפירוק של פנול. הפנול הינו חומר מזהם אשר נמצא בשפכים תעשייתיים, בתעשיית הנפט, העור, התרופות, הצבע, הפלסטיק ועוד. הפנול הינו מולקולה שמהווה את אבן הבניין של חומרים הנקראים פנולים אשר נמצאים בצמחים ותפקידם בין השאר להגן על הצמח ממיקרואורגניזמים. (בעיקר מוצאים ריכוז גבוה של פנולים בשפכים חקלאיים כגון שפכי בתי בד ויקבים). עקב כך שהפנול הינו חומר אנטימיקרוביאלי הוא מזיק לסביבה ולמתקנים לטיפול בשפכים. 

עם זאת, ישנם חיידקים שיודעים להשתמש בפנול כמזון. כזה הוא החיידק Acinetobacter שבודד אצלנו ונמצא כעמיד לפנול וגם צורך אותו בקצבים מהירים מאוד (יותר ממה שראינו בספרות). אנו מקווים שבעתיד נוכל לבדוק את החיידק גם בתנאים של מתקן לטיפול בשפכים אמיתי בקנה מידה גדול וכך לבחון האם ניתן לשפר את הטיפול במים על ידי תוספת של החיידק לבריכת הטיפול (תהליך שנקרא – ביו-אוגמנטציה המתאר מצב בוא מוסיפים תרבית מיקרואורגניזמים למתקן קיים).

כל זאת ועוד במאמר שלפניכם.קישור למאמר: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214714422002252

Back To Top