skip to Main Content

סיכום סיור גדש

ביום שני ה 11.4 יצאנו לסיור בשתי תצפיות בשטחי הגדש בדרום הגולן. התחלנו את היום בהתכנסות בגדש מבוא חמה ומשם יצאנו לשטח לחלקת תצפית זני שעורה. משם המשכנו לגדש רמת מגשימים לחלקת תצפית זני חיטה.

ראינו זני חיטה ושעורה שיכולים להתאים יותר לתנאים ברמת הגולן, מבחינת עמידות לתנאי מזג האוויר המשתנים ומבחינת יבול גבוה יותר.

סיימנו את היום בארוחת צהריים וברכת חג פסח שמח.

את הסיור יזמו והובילו איציק אברבנאל משהמ ואבישי ברט מנהל גדש רמת מגשימים ויור שולחן גדש.

תודה מיוחדת לחברות הזרעים הזרע 1939, אגרידרה וזרעים דליה שנכחו בסיור והשתתפו במימון היום.

Back To Top