skip to Main Content

סיכום יום מעבדה קורס פקחי מחלות ומזיקים במטע ובכרם

ביום שלישי, ה-29.3, התאספו 33 תלמידי הקורס לפקחי מחלות ומזיקים במטע ובכרם ליום מעבדה במכון שמיר. מטרות היום היו חשיפה למגוון מחלות ומזיקים בשלל שלבים במחזור החיים שלהם כמו גם היכרות עם ציוד המעבדה והשטח המשפרים את עבודת הפקח. שמחנו לארח גם את הגברת נילי מלמוד, המלווה את הקורס מטעם משרד העבודה. במהלך היום התלמידים התחלקו ל-3 קבוצות ועברו בין 3 תחנות אותם הפעילו מיטב העוסקים בתחום:

  1. תחנת "חדר פעילות מדעית" אותה הוביל ליאור גור ממכון שמיר למחקר, חוקר מחלות צמחים במטע ובכרם. ליאור הדגים תחילה איך גדלות פטריות פתוגניות לצמחים (כגון גרב, אלטרנריה ופוזריום) בצלחות פטרי במעבדה, או על עלים מנותקים (כגון קמחון תפוח, קמחון וכשותית הגפן). כמו כן כיצד גדלים חיידקים פתוגנים (כגון ארוויניה מחולל מחלת החרכון באגס ותפוח). אחרי כן בחנו התלמידים את אברי הפטריות, את התפטיר והנבגים תחת עין הבינוקולר ולבסוף בהגדלת מיקרוסקופ. התלמידים למדו להבחין בין סוגי הרבייה,  בין סוגי הנזק הנגרמים ע"י הפטריות ובין סוגי החיידקים (גראם חיובי וגראם שלילי).
  2. תחנת "מזיקים חיים על המסך הגדול" בו פגשו התלמידים בכנימת הדלועיים, אקרית טורפת, זחל אנרסיה, עש חרוב בוגר ונימפות של פסילת האגס בצורתם החיה. תחילה התלמידים חיפשו את המזיקים דרך עדשת זכוכית מגדלת ואז הם זיהו אותם תחת בינקולר. הבינקולר חובר למקרן וכך ניתן היה לצפות בזמן אמת בתזוזתיהם של החרקים. כמו כן, בעין בלתי מזוינת התרשמו התלמידים ממיני דבורי בר נפוצים ולמדו על האנטומיה החיצונית של דבורת הדבש ועל יקרונית הדולב, החרק הגדול ביותר שפגשו היום או בכלל. את תחנה זו הובילו אמוץ פרבר, פקח מחלות ומזיקים ותיק וד"ר מוקי נגרי, אנטמולוג ממכון שמיר.
  3. תחנת "חממה" בה נחשפו התלמידים לבינקולר נייד המאפשר לכל טלפון הגדלה של עד פי 500. תחנה זו נוהלה בהנחיית ברוך זמר, אגרונום מידען ומשה גלבנד, פקח מחלות ומזיקים מנוסה במרכז ודרום הגולן. בפלאפונים נצפו: ארבע מדרגות זבוב הפירות הים תיכוני- משלב הביצה ועד שלב הבוגר- זכרים/נקבות פוריים וזכרים מוקרנים (בטכנולוגיה של חברת "ביובי") תוך כדי הגחה. כיכבו בנוסף גם צרעת השקד, זבוב האפרסק (מזיק הסגר במנגו), תסיסנית נקודת כנף (מזיק חדש בישראל), זחל עש החרוב ונזקי אקריות על עלים.

בסוף היום התכנסו כל הקבוצות לסיכום יום ומשחק "קהוט", הזוכים יקבלו זכוכיות מגדלת במפגש הבא..

אנו מודים לחברת "ביובי", לרקפת שרון ממו"פ צפון ולשירותים להגנת הצומח על שליחת דוגמאות המזיקים לצורך הצלחת היום.

 

  • ביצי זבוב הפירות הים התיכון מוצגים על מסך הפלאפון של התלמידים בתחנת החממה.
  • הקבוצה מתרשמת מתנועותיו של זחל האנרסיה בתחנת "מזיקים חיים על המסך הגדול"
  • ד"ר מוקי נגרי מסביר על המורפולוגיה החיצונית של דבורי הבר באוסף.
  • תלמידים צופים בתפטירי ונבגי פטריות בהדרכת ליאור גור, תחנת "חדר פעילות מדעית".
  • עין צרעת השקד במסך המחשב הנייד, מחובר לבינוקלר נייד.
  • מסך הפלאפון של התלמיד מציג זבוב פירות ים תיכוני מוקרן מגיח תחת עין בינקולר נייד.
Back To Top