skip to Main Content
מכון וולקני

סקר אימוץ טכנולוגיות חקלאות מדייקת 2022

משרד החקלאות, מכון וולקני והפקולטה לחקלאות ברחובות החליטו על קיום סקר (אנונימי) המשך לסקר הרחב שנעשה בין חקלאי ישראל אשתקד, אודות השימוש בטכנולוגיות של חקלאות מדייקת.

מטרת הסקר היא: קידום ענף החקלאות בישראל בתחום הטכנולוגיה המדייקת, סקר זה עשוי להשפיע על מדיניות המשרד בעתיד בהיבטים של הדרכה, מענקים ועוד.

חשוב לנו לשמוע את דעתך וללמוד על הניסיון שלך עם הטכנולוגיה, היכרותך איתה, אופן השימוש בה וכו'.
נשמח אם תוכל/י לענות על סקר קצר ובכך לעזור להבין כיצד על המדינה לפעול למען עידוד השימוש בטכנולוגיה והמשך שיפור החקלאות בישראל.

למילוי הסקר לחצו כאן…

לניתוח תוצאות סקר 2021 לחצו כאן…

This Post Has 0 Comments

כתיבת תגובה

Back To Top