skip to Main Content
היחידה לחקלאות וחדשנות גולן

קורס פקחי מזיקים יצא לדרך

33 חקלאים התחילו השבוע את קורס פקחי מזיקים ביחידה לחקלאות וחדשנות במכון שמיר. תכני הקורס משתלבים בתוכנית "גולן ירוק" ומתוך ראית הגנת הצומח כאבן דרך משמעותית בתוכנית ורצון לקיים חקלאות מתקדמת לצד קיימות ושמירת הטבע בגולן.

תכנית הקורס כוללת מגוון נושאים: תפקיד וחשיבות הפקח, מחלות ומזיקים במטע ובכרם, אקולוגיה ומטע, הדברה משולבת, קרקע ועשבייה, מנגנוני פעולה של חומרי הדברה, תקינת חומרי הדברה ואגרוטכניקה, ניטור והמלצות. כמו כן, במהלך הקורס יתנסו התלמידים במעבדה במכון שמיר ויבקרו במטעים בגולן לפני ובמהלך העונה.

תלמידי הקורס יגישו בסיום הקורס פרוייקט גמר ויהיו זכאים לתעודת פקח מזיקים מטעם משרד העבודה.
מאחלים בהצלחה רבה לתלמידים!

This Post Has 0 Comments

כתיבת תגובה

Back To Top