skip to Main Content
מהגולן או מארדואן

התגייסות הגולן למאבק ברפורמה בחקלאות

בתאריך 28/07/21 התקיימה פגישת מרכזי משקים עם ס.ראש המועצה גל גפני וראש המועצה חיים רוקח בנושא התייחסות הגולן כאזור לרפורמה המוצעת בחקלאות.

רוקח הציג את המגעים והמהלכים הפוליטים מול משרד החקלאות שהגיעו למבוי סתום ואמר שהצטרף לראשי המועצות וארגוני החקלאים במאבקם. גל גפני הוסיף שאי אפשר לומר שהממשלה בעד ההתיישבות ובאותו זמן לשים את החקלאות בסיכון. אנחנו במאבק.

מרכזי המשקים הציגו כל אחד את זוית ראייתו והמשמעות של הרפורמה מבחינתו.

עלו שלושה קולות עיקריים.
א. יש להצטרף כמובן לתנועת המחאה וליישר קו עם הקמפיין הארצי.
ב. יחד עם זאת להדגיש את הגוון המיוחד של הגולן כאזור חקלאי מצטיין ומוביל.
ג. כולנו כחקלאים מרגישים ומבינים שנדרשת רפורמה, אך הצורה בה הרפורמה עוברת מייצרת תחושה קשה של ניהול סיכונים מאוד לא מחושב.

יאיר גולן, מנהל היחידה לחדשנות וחקלאות סיכם את הישיבה ואמר כי אנחנו צריכים להתנגד כל אחד ברמתו. המועצה ברמה הפוליטית, והמגדלים בהמרצת חבריהם ליציאה לשטח תוך כדי שאנחנו צובעים את המאבק בצבעי הגולן. בנוסף שוקדים ביחידה על בניית תוכניות עבודה מתוך "הגזרים" שברפורמה.

סוכם על פעילות ברשתות החברתיות בניהול לימור דוברת המועצה.

לסיום אמר גל גפני שההישג הנדרש הוא שהשותפים הקואליציונים יבינו שהציבור שלהם דורש להתנגד לתוכנית במתכונתה המוצגת. בנוסף יש למצוא את הדרך לנצל את היתרון של הגולן כמותג בפעילות ברשתות ובכלל.

לקריאה נוספת:

הרפורמה של משרד האוצר והחקלאות – השגות לגבי מידת התועלת על רקע נזק ארוך טווח
פרופ' בני חפץ, דיקן הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה בפקולטה לחקלאות

This Post Has 0 Comments

כתיבת תגובה

Back To Top