skip to Main Content
מי גולן

מצב מאגרים סוף יוני 2021

בחורף האחרון כמויות הגשם היו מתחת לממוצע, אולם העובדה כי שמרנו מים מהשנתיים הקודמות, שהיו שנות ברכה, והעובדה שהמשכנו לשאוב מים משמיר ומהכנרת, אפשרו לנו להגיע לתחילת העונה עם מלאי מים במאגרים של כ-32 מיליון קו"ב (מלמ"ק) מתוך נפח אגירה של 37 מלמ"ק. כ-85% מנפח המאגרים. עובדה זו הובילה להחלטה שלא מגבילים את הצריכה בשנה הנוכחית.

נכון לסוף יוני צריכת המים עומדת על 17 מלמ"ק לעומת 15 מלמ"ק בשנות שיא קודמות. ונראה שהשנה שוב יישבר שיא באספקה של מי גולן.

האתגר של אספקת כמויות מים אלו הוא משמעותי במיוחד לאור העובדה שלא הסתיים הפיתוח של חלק מהפרויקטים של הולכת מים. חשוב לזכור כי ברוב השנים למי גולן אין אפשרות לספק מים מעבר להקצאה ועל החקלאים לתכנן בהתאם להקצאה.

בברכת שנה חקלאית מוצלחת.
מי גולן

This Post Has 0 Comments

כתיבת תגובה

Back To Top