skip to Main Content

תמיכה בהגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה

יישום החלטת ממשלה בנושא הגברת התחרות בשווקי החלב והבקר לבשר במרעה בנושא תמיכה בענף הבקר לבשר המרת מכסים בתמיכות ישירות, אשר נחתמו בין משרד האוצר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר וארגון מגדלי הבקר לבשר.
החלטת הממשלה וההסכמים הנ”ל מהווים חלק ממדיניות הממשלה אשר מטרתה הגברת התחרות במשק
והפחתת יוקר המחייה בישראל.
בהחלטת הממשלה הוחלט על הפחתת ההגנה המכסית על ייבוא עגלים חיים מעל 250 ק”ג לראש, הקצאת
מכסת ייבוא משמעותית בפטור ממכס על בשר בקר טרי והמרת ההגנה המכסית בתמיכות ישירות
בחקלאים.
יובהר כי, ענף הבקר לבשר במרעה מביא לתרומות חיצוניות ייחודיות לשמירה על שטחי מדינת ישראל,
שכן שטחי הרעיה של רועי הבקר המוקצים בחוזי רעיה עומדים על היקף משמעותי של כ- 1.2 מיליון דונם.

לנוהל המלא לחצו כאן…

This Post Has 0 Comments

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back To Top