skip to Main Content
צילום: נועה מעוז

סיכום יום סיור מגדלי גפן יין

יצאנו לפעילות הראשונה לחקלאים במסגרת שולחן מגדלי גפן יין בגולן – סיור קצר שכלל ביקור בשני כרמים בצפון הגולן והסתיים בארוחה מקומית בכרם הרוח שבעמק קונטרה.

פתחנו את היום בכרם אורטל בנושא ניהול עשבייה בכרם. קיבוץ אורטל מגדל כ-600 דונם כרמי יין שפרושים סביב הקיבוץ ועד תל בראון. מרבית הקרקעות מכילות כמות מכובדת של אבני בזלת והן קרקעות בינוניות ומנוקזות. כרם אורטל בשנתיים האחרונות מנהל ממשקה עשבייה ללא ריסוס. כלומר גם מרכז השורה וגם מתחת לגפנים לא מתבצע ריסוס עשבייה מכל סוג. משתמשים בכרם במכסחת למרכז השורה ובמכסחת מותאמת לשורה עצמה. בשנתיים שבהן הממשק מיושם ראו שיפור בניקוז המים בחורף ונפתרו בעיות של אזורים עם מים עומדים, נצפתה האטה בקצב הצימוח והתקבלו כרמים מעט יותר מרוסנים. עד היום לא היה שינוי בממשק ההשקיה.

בשטח ניהלנו דיון על החסרונות והיתרונות של השיטה, עלויות, התאמה לקרקעות שונות, שינוי סוג העשבייה עם הזמן, יכולות טכניות לבצע את הממשק הזה ואפילו הוזכרו מילים כמו “ערכים” ו”אני מאמין”. נראה כי ממשקים כמו אלו הופכים נפוצים יותר ויותר ברחבי הארץ בקרב מגדלי גפנים, אך יש לשקול זאת ע”פ אזור הגידול, זנים ומטרת הגידול.

משם המשכנו לכרם הצעיר של קיבוץ עין זיוון שבעמק קונטרה. עין זיוון מגדלים כ-700 דונם כרם יין. בשנים האחרונות נטעו בעין זיוון כ-150 דונם של כרם צעיר ומתוכננים עוד כ-200 דונם בשנים הקרובות. לאור זאת ועם שאלות שהועלו אצל הכורם דרור טבנקין, הוצבה תצפית (ע”י הכורם ולא מחקרית) בה נבדקו שתי שיטות עיצוב לגפנים צעירות. האחת משכיבים את הזרועות כשהן ירוקות ותוך כדי תהליך הצימוח שלהן ובשנייה נותנים להן לצמוח כלפי מעלה ומשכיבים אותן על החוט הראשי בחורף כשהן מעוצות. מסקנות התצפית היו שבמרבית הפרמטרים לא היה הבדל משמעותי בין השיטות (כמו מספר הפרקים ואורכן), היה יתרון להשכבה הירוקה בעובי הזרועה ומכאן גם באחוז הגפנים שהגיעו לקורדון מלא. ההשכבה הירוקה עלתה יותר בשני ימי עבודה לדונם (הערכה של המגדל). כלומר ניתן כאן כלי ניהולי המאפשר גמישות בניהול כח האדם ללא פגיעה באיכות הגידול.

בתום הסיורים הצגנו את תכנית העבודה והמטרות של שולחן המגדלים וסיימנו מלאי מוטיבציה להמשך פעילות משמעותית עבור ענף כרם היין בגולן.

Back To Top