skip to Main Content

מידעון קורסי שה"מ 2021

שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) מהווה את חוד החנית של הידע בתחום ההדרכה החקלאית.

שה"מ פועל לפתח ידע חדש ועדכני ולהנגישו כמענים ישימים לאתגרי החקלאות. אחד הערוצים המרכזיים שלנו להנגשת הידע שנצבר ומפותח הוא באמצעות קורסים בנושאים מגוונים, המוצגים במידעון הדרכות זה. אנו מאמינים שהידע המועבר בקורסים הללו יהיה ידע מועיל ומקדם, כל אחד בתחומו.

לתכנית פעילות ההדרכה לשנת 2021 לחצו כאן..

Back To Top