skip to Main Content
צילום: יהודה וינברג

שולחנות מגדלים

לפני כשבועיים התקיימה במכון שמיר הישיבה הראשונה של יושבי ראש השולחנות הענפיים בגולן.

מהם שולחנות המגדלים? ומה תפקידם?

שולחנות המגדלים הם הגוף המייצג של כל ענף חקלאי מרכזי בגולן, הוא מורכב מיו"ר ועוד צוות עבודה שמייצג את כלל הענף בגולן: דרום הגולן/צפון הגולן, חקלאים מהמושבים/ קיבוצים.

התפקיד המרכזי של שולחנות המגדלים

להציף את הבעיות האמתיות מהשטח, להגדיר מה החוסרים המרכזיים בענף בנושאי ההדרכה, הגידול, המחקר ובעיקר לחשוב איך גורמים לענף להיות טוב יותר, יעיל ורווחי. ליזום כנסים וימי עיון שאנו ביחידה נבצע ונפיק עבורם. תפקידנו ביחידה החקלאית ובמכון שמיר, לקבל את הצרכים מהשולחנות ולנסות בכל דרך לספק פתרונות טובים ע"מ לקדם כל ענף בפרט ואת חקלאות הגולן בכלל.

יש כאן אמירה ברורה של היחידה וחקלאי הגולן

החקלאים בשטח לוקחים אחריות על הענף שממנו הם מתפרנסים, אף גוף או ארגון טוב ככל שיהיה, לא יוכל להבין ולדאוג לענף טוב מאתנו החקלאים בשטח, והעתיד תלוי בעיקר בנו!!!

מתוך הבנה זו שהידע והצרכים המדויקים נמצאים בשטח ולא במשרדים, אנו ביחידה לחקלאות וחדשנות נשתדל לשמור על התנועה הדו כיוונית, מצד אחד לרכז את הצרכים שעולים מהשטח ולמצוא להם פתרונות. ובמקביל מהצד השני, להוריד לשטח מיזמים, תקציבים, מחקרים, יזמים וידע שאנו מרכזים עבורכם ועבור עתיד החקלאות בגולן.

אנו ביחידה ובמכון מנסים ככל יכולנו לחשוב מחוץ לקופסא על עתיד החקלאות בגולן, אך רק התנועה המשותפת של מגדלים הדואגים לעתיד פרנסתם האישית בכל ענף בנפרד, ויחידה חקלאית גולנית השואפת לראות תמונה רחבה של כלל הגידולים הקיימים והעתידיים בגולן יכולים להוביל את חקלאות הגולן: החקלאות המסורתית והחקלאות החדשה, חקלאים ותיקים לצד נקלטים חדשים לעתיד טוב שישמור על החקלאות מצטיינת ורווחית ועל הצביון החקלאי היחודי שיש לנו בגולן.

בשלב הראשון הגדרנו את הענפים החקלאיים המרכזיים בגולן: כרם יין, שקד וזית, נשירים, ת"ע ודובדבן, סובטרופים, רפת חלב ובקר וצאן במרעה. בשלב השני בחרנו יו"ר לכל שולחן שיוביל את הענף וירכז סביבו צוות עבודה ומחויב להנעת התהליך.

בהזדמנות זו ברצוני להודות ליושבי הראש וחברי הצוות היקרים על ההירתמות, רוח ההתנדבות והשקעה "וכל העוסקים בצורכי ציבור באמונה, הקב"ה ישלם שכרם". כרגע בחרנו את הענפים הנ"ל ע"מ להניע את התהליך, במידה ויעלה צורך של ענפים נוספים לייצוג נוסיף בשמחה.

לפירוט השולחנות והחברים בהם לחצו כאן…

נפרסם את הפרוטוקולים של שולחנות המגדלים באתר היחידה מוזמנים לעקוב ולהיות מעורבים. אנו כאן בשבילכם.

This Post Has 0 Comments

כתיבת תגובה

Back To Top