skip to Main Content
צילום: יהודה וינברג

נברנים עלינו!

מאת: תרצה זהבי, שה"מ / יואב מוטרו, השירותים להגנת הצומח
צילום: יהודה וינברג

המסתובבים בכרמים רואים השנה במקרים רבים צפיפות גדולה של מחילות בקרקע, חורים שהם פתחים למחילות הנברנים (לידע כללי, נברנים הם לא עכברים), שבמקרים רבים גם מנקים את האזור סביב הפתח מעשבים.

בעניין זה עולה השאלה, אם נוכחות הנברנים בכרם מזיקה לו?

בסתיו שעבר ראינו בכרם שניטע בקיץ האחרון כמה מקטעי שורה שבהם רצף של שתילים מתים. כשמשכנו והוצאנו שתיל כזה, התברר שהוא חסר שורשים. ניתן להסביר זאת בשתי דרכים: האחת, השתילים שהגיעו מהמשתלה לא היו באיכות טובה; והשנייה, השורשים נאכלו על ידי בעלי חיים כלשהם. האפשרות הראשונה אינה נראית סבירה, כיוון שהסיכוי לשתילת השתילים הפגומים ברצף בקטעי שורה מסוימים קלוש ביותר, ויתרה מכך, הצימוח של שתילים ללא שורשים חלש או אפסי, מה שלא יכול היה להיעלם מעיני המגדל, שלדבריו, לא נראתה כל שונות כזו. לעומת זאת, ההנחה השנייה בדבר כרסום השורשים קיבלה תוקף לנוכח מקבצי מחילות שנראו בקרקע מסביב לאזור הפגוע, ומעבר לכך כשחפרנו – מעט, גילינו מחילת נברנים לאורכה של כל שורת שתילי הגפן שהתמוטטו. המסקנה העולה מכך היא כי הנברנים עלולים להסב נזקים חמורים לכרמים הצעירים! יש לציין כי עד כה לא נצפה נזק בכרמים בוגרים.

נועצתי בד"ר יואב מוטרו מהשירותים להגנת הצומח בדבר פעולות מניעה אפשריות, ולהלן המלצותיו:
א. כשיש אוכלוסיית נברנים בשטח, לא כדאי להשאיר מגני שתילים סביב השתילים, כיוון שהם 'מגנים' גם על הנברנים, היכולים לצאת בבטחה מהמחילה הישר אל השתיל. הנברנים מוסתרים בשרוול, כך שאויביהם הטבעיים, כמו תנים, שועלים, תנשמות, בזים ודאות, אינם מסוגלים להגיע אליהם.
ב. מומלץ להתקין תיבות קינון לתנשמות ולבזים, העשויים להפחית משמעותית את אוכלוסיית הנברנים.
ג. צריך לפקוח עיניים ולבדוק אם נראית תמותה חשודה של שתילים בכרם ואם היא מתגברת.
ד. במקרה האחרון, כשרואים שהנזק מתמשך ניתן לקבל אישור לפיזור רוש. פיזור ידני של – רוש ייעשה לתוך המחילות, אולם, כאמור, רק לאחר קבלת אישור לכך. כיום ניתן לבצע גם פיזור ממוקד מרחפנים המזהים אזורים נגועים בחלקה. לקבלת אישור והנחיות יש להתקשר אל ד"ר יואב מוטרו: 050–6241716 .

בהצלחה

This Post Has 0 Comments

כתיבת תגובה

Back To Top