skip to Main Content
צילום: יהודה וינברג

תוכנית חינוכית לטיפוח ערכי החקלאות בגולן – קול קורא

רקע

מועצה אזורית גולן היא אחת מהמועצות החקלאיות המובילות בתחומים רבים כגון חדשנות חקלאית, שילוב של מחקר חקלאי יישומי וחקלאות תומכת סביבה. אגף החינוך מוביל מזה מספר שנים תכניות חינוכיות במטרה להנחיל לדור הצעיר את אהבת הארץ, עבודת האדמה וחיים בסביבה עשירה בערכי טבע וחקלאות. כמו כן פועל האגף לקדם תהליכים חינוכיים המתחברים למחקר החקלאי והיזמות בתחומי האגרוטק.

המועצה האזורית גולן והיחידה לחקלאות וחדשנות גולן במכון שמיר, מזמינים אתכם לקחת חלק בפיתוח מתווה לתוכנית חינוכית לערכי החקלאות בגולן

מה המשימה?

אנו יוצאים למהלך של פיתוח תכנית חינוכית גולנית ייחודית, המשלבת לימודי חקלאות, יזמות, מחקר וסביבה, ומזמינים אתכם להיות שותפים פעילים בעיצובה. ההשתתפות בתהליך תאפשר לקחת חלק ביציקת התוכן והתוויית הערכים שינחו הקמת חווה
חינוכית חקלאית מוטת מחקר, שתהווה מרכז לימודי בתחום החקלאות והמחקר החקלאי לתלמידי בתי הספר בגולן. אנו מזמינים אתכם לתרום מהידע, הניסיון והרעיונות שלכם לטובת קידום דור העתיד כממשיך ההתיישבות החקלאית בגולן.

למי מיועדת הזמנה זו?

תושבים, אנשי חינוך, חוקרים, חקלאים בעבר ובהווה, תלמידים וכל מי שהחקלאות וערכיה קרובים לליבו – המעוניינים להשמיע ולהשפיע על פני הלמידה וההתפתחות של דור העתיד. הצטרפות לתהליך מהווה הזדמנות להיות שותפים בעיצוב מתווה לחווה החקלאית ובעתיד להיות שותפים בהפעלתה. בנוסף בתי ספר שיבחרו להצטרף לתהליך ישולבו, במידת האפשר, כקבוצות
הפיילוט הראשונות בפעילות החווה.

התכנית ביוזמת היחידה לחקלאות וחדשנות בגולן ואגף החינוך במועצה האזורית גולן, ובליווי פדגוגי של תחנת החקר במכון שמיר למחקר, גליליום ויחידה סביבתית גולן.

מה נדרש כדי להצטרף לתהליך?

  1. מילוי טופס הרשמה המצורף להלן עד לתאריך 25/02/21 יום חמישי.
    https://docs.google.com/forms/d/1iCs9JBUTlWQsboB49XrQ_ZaxRAIXbslwjT1MNkD0hUw/edit#responses
  2. השתתפות בשני מפגשי חשיבה שיתופיים בנושא.

בואו להשפיע ולהיות חלק מיצירת חינוך ייחודי מעורר השראה בגולן
כי "דרוש כפר שלם כדי לחנך ילד"
בברכת שנת חינוך מוצלחת,
חגי סמט
מנהל אגף החינוך

This Post Has 0 Comments

כתיבת תגובה

Back To Top