skip to Main Content
CropVIEW

מעקב התפתחות גודל פרי באמצעות מצלמות

CropVIEW של חברת PESSL היא מצלמה המצלמת ברזולוציה גבוהה בעלת אלגוריתם המסוגל לנתח ולעקוב אחר התפתחות הגידול בשטח.

המצלמה מוצבת בנקודה קבועה במטע/שדה, ומשדרת תמונה פנורמית פעמיים ביום, לפי זמן מוגדר. בין השימושים הקיימים במצלמה ניתן לעקוב אחר גודל פרי- התוכנה מפרידה בתמונה המשודרת לה בין פרי לעלווה ומודדת את התפתחות הפרי בין התמונות המתקבלות. כמו כן ניתן בעזרת המצלמה לעקוב אחר השפעת ההזנה הניתנת בשטח לאורך העונה. כלל הנתונים יכנסו לגרף התפתחות לשימוש המגדל.

המידע אשר מתקבל מהתמונות הנכנסות למערכת יכול לשמש גם כן למעקב אחר הגידול הוגטטיבי של העץ/הצומח.ביחס לתקופה (ברמה החד/הרב שנתית), מקור האנרגיה של המערכת מגיע מלוח סולארי וסוללה.

חשוב לציין כי יש צורך לבחון בתצפית מסודרת, את כמות המצלמות מסוג זה שעל המגדל להציב בשטח, בכדי לקבל “תמונה” מספיק מייצגת של המצב הכללי בשטח. כמובן שככל שירבו נקודות הבדיקה, כך הממוצע המתקבל יהיה מדויק יותר ותואם את המצב האמיתי. הדבר כמובן תלוי מאוד בכלכליות של המוצר – עלות של מערכת כזאת הינה כ1000 יורו. לכן אם הדבר נבחן ע”י המגדל, רק כ”מחליף כוח אדם” (אדם הבודק גודל פרי לדוגמא) סביר להניח שבדיקות ידניות במהלך העונה כולה יהיו כלכליות יותר (בהנחה שכמות הבדיקות הידניות דומה לכמות המצלמות בשטח). אך בהחלט צריך להביא בחשבון את היתרונות של המוצר מעבר לכך, והם בעצם צבירת הידע המתקבל מהשטח ואגירה שלו בתוך מערכת אחת שמאפשרת ניתוח של הנתונים בדיעבד ובזמן אמת.
ניתן תמיד גם להשתמש במצלמות מסוג זה כתוספת, המחליפה רק חלק מהבדיקות ומהמעקבים הידניים.

המצלמה משווקת ע”י יהודה גליקמן, אגרולן. מושב נוב 046666999 / 0505302554

משה גלבנד רכז הגנת הצומח

This Post Has 0 Comments

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back To Top