skip to Main Content

הרפת והחלב דצמבר 2020

 • רפת חדשה בגבול מצרים
 • רפת לביא מארחת
 • מחלבת יעקבס
 • מו שנים בהזרעה מלאכותית
 • השפעת הסביבה על הפוריות
 • ממשק צינון – בזכות התנובה הגבוהה
 • אנרגיה מתחדשת – אם יש לך שמש
 • זכיתי ללמוד מישראל עופר
 • מרכז מזון עם חזון
 • חלוקת אוכל משותפת בדגניות
 • ישראל עופר – מדריך, מנהל, ידיד
 • מפעל צמח תערובות
 • תבואת הארץ נהלל
 • הורדת מחיר המנה ברפת
 • הרכב החלבון ופרופיל חומצות האמינו
 • השפעות אקטיסף על התנובה

לגיליון המלא לחצו כאן…

This Post Has 0 Comments

כתיבת תגובה

Back To Top