skip to Main Content
צילום: יהודה וינברג

מענק פיצוי תשתיות במקרה של גריעות משטחי מרעה להכשרת קרקע לחקלאות בגולן

רשות מרעה במשרד החקלאות, מועצה אזורית גולן דרך היחידה לחקלאות וחדשנות במכון שמיר ונציגות מגדלי המרעה בגולן (אגודת מרעה) פונים בזאת למגדלים שלהם שטחי מרעה ברמת הגולן להגיש בקשה למענק פיצוי בעקבות פגיעה בתשתיות בשטחי המרעה אשר נגרמו כתוצאה מהכשרת קרקע לחקלאות אינטנסיבית בתכנית הנחלות בגולן.

למסמך המלא לחצו כאן…

This Post Has 0 Comments

כתיבת תגובה

Back To Top