skip to Main Content
Viridix

viridix – מערכת לניטור מצב המים בקרקע

כחלק מהחיפוש אחרי טכנולוגיות חדשות להציג לחקלאי הגולן הלכתי לראות התקנה של מערכת לניטור מצב המים בקרקע של חברת viridix. נפגשנו במטע של אפיק עם בן דקל מ-viridix וגיל מורדכוביץ' מאפיק, להתקנת המערכת הראשונה מתוך ארבע מערכות שהותקנו באותו יום.…

דר אייל קורצבאום מיקרו אצות

מיקרו אצות העתיד של חומרי ההדברה

מיקרו-אצות הינן מיקרואורגניזמים מיקרוסקופיים הקיימים כמעט בכל מערכת אקולוגית, ולפיכך התפתחו גם בתנאי עקה ותחרות מול מגוון מיקרואורגניזמים אחרים כגון חיידקים, וירוסים ופטריות. מסיבה זו, בכדי לשרוד היה עליהם לפתח עמידות ואמצעי הגנה מול אורגניזמים אלו. בשנים האחרונות קיימת התעניינות…

אקדמיה פוגשת תעשייה ופודטק – כנס החדשנות במזון ה-8 בתל-חי

שלום רב,אני שמח לבשר על יציאה לדרך של כנס החדשנות במזון ה 8 שלנו בתל-חי : אקדמיה פוגשת תעשייה ופודטק/ השנה הכנס יהיה במתכונת היברידית – גם ב LIVE כמיטב המסורת ועל פי הנחיות משרד הבריאות וגם בצורה מקוונת ברמה…

גש”מ קונקט

כחלק מהמעבר לחקלאות מדייקת, בשנים האחרונות נחשפו מספר מוצרים שמשמשים ככלי עזר לניהול השטח החקלאי. החל ממערכות ניהול עובדים ובקרה כלכלית ועד מערכות בקרת קטיף ומעקב אחר עבודת הריסוס. מיותר לציין את התרומה הגדולה למשק חקלאי כאשר ישנה בקרה אמיתית…

CropVIEW

מעקב התפתחות גודל פרי באמצעות מצלמות

CropVIEW של חברת PESSL היא מצלמה המצלמת ברזולוציה גבוהה בעלת אלגוריתם המסוגל לנתח ולעקוב אחר התפתחות הגידול בשטח. המצלמה מוצבת בנקודה קבועה במטע/שדה, ומשדרת תמונה פנורמית פעמיים ביום, לפי זמן מוגדר. בין השימושים הקיימים במצלמה ניתן לעקוב אחר גודל פרי-…

Back To Top