skip to Main Content

פניה למגדלי הפירות להעברת נתוני מכירות תוצרת חקלאית

ארגון מגדלי הפירות מגבש נייר עמדה שיוצג לצוות לבדיקה ולגיבוש המלצות בעניין פערי התיווך לצרכן בנושא תוצרת חקלאית שהוקם במשרד הכלכלה. הארגון פונה למגדלי הפירות בבקשה להעביר חשבוניות שווק פרי על מנת שניתן יהיה להציג נתונים על פערי התווך הגבוהים…

קורס פקחי מזיקים ומחלות במטע ובכרם יוצא לדרך

33 מועמדים, מתוך כ-100 שביקשו להתקבל, יזכו לפתוח את הקורס הראשון מסוגו בארץ. הקורס שיניח את התשתית לדור העתיד של מובלי הגנת הצומח בגולן, הוא תוצר של שיתוף פעולה של היחידה לחקלאות וחדשנות גולן,מכון שמיר למחקר, משרד העבודה ומשרד החקלאות.…

סיפור שמתחיל בפטריות הזיה ואולי יגמר במהפכה הרפואית הבאה

מאת: טל גלעדי, 7 ימים ד"ר ירון דקל בדיוק היה על הר בגולן כשהטלפון שלו צילצל ובישר שהפטרייה שלו הגיעה. שגרתי. "פגשתי פרופסור שבא לאסוף אצות מאיזה הר בגולן, ופתאום אני מקבל טלפון מהרוקח המחוזי שאומר שהתרביות הגיעו לשדה התעופה",…

בדיקות קרקע במטעים

בדיקות קרקע במטעים, במה הן תורמות ולמה לא עושים אותן יותר?

אנו לקראת סוף עונת ההשקיה והדישון ולקראת תחילת הגשמים. ועכשיו זהו זמן מצוין לצאת ולבצע בדיקות קרקע במטע לקראת העונה הבאה. במנגו זו הדרך להכוונת דישון, מהסיבה שבדיקות עלים הן לא דבר פשוט בגידול הזה. אבל בגידולים שכן מתאפשר לבצע…

צוות היחידה בכנס מדעי החקלאות

צוות היחידה לחקלאות וחדשנות ביקר בכנס מדעי החקלאות. הכנס כלל מושבים מיוחדים בנושאים המרכזיים של המחקר החקלאי בישראל. בין הנושאים המרתקים בכנס: אתגרים בהוראה והכשרה בתחום החקלאות.יישום חקלאות מחדשת ובת קיימא תוך שמירה על ביטחון תזונתי.זיהוי מוקדם של מחלות בקרקע…

Back To Top