skip to Main Content

סקירת אפליקציית ‘נתוני השקיה’

כמה מים להשקות היא אחת השאלות שמעסיקות הרבה חקלאים במהלך העונה. מרקם הקרקע, ציוד ההשקיה, גודל הנוף ובית השורשים, עומס פרי ואינדיקציה מחיישני מצב מים בקרקע ובצמח כולם תומכים נהדר בהחלטה החשובה הזאת אבל אף אחד מהם לא עונה על…

יישומון ‘נתוני השקיה’ לשימוש החקלאי

מאת: ד"ר מולי זקס, אגף ענפי שירות, שה"מ מדריכי קרקע, מים והזנת הצמח בשה"מ קידמו פיתוח יישומון לשימוש החקלאי הכולל המלצות להשקיה בזמן אמת המבוססות על מדידת ההתאדות בתחנות מטאורולוגיות רבות הפרוסות בכל רחבי הארץ, ומקדמי השקיה לפי גידול. התאדות…

מחקרים פורצי דרך במכון שמיר

מכון שמיר למחקר, הנתמך ע"י משרד המדע והטכנולוגיה, המועצות בגולן ובחסות אקדמית של אוני' חיפה, פועל כמנוע צמיחה אזורי המבצע מחקרים אקדמיים ויישומיים לגולן במגוון רחב של נושאים, החל מחינוך, חברה, אקולוגיה וחקלאות. המכון מפעיל מעבדות מולקולריות, חדרי גידול תרביות,…

גניבות חקלאיות- הנחיות לחקלאים

בתקופה זו ישנה עליה במספר הגניבות החקלאיות, הגשת תלונה ודיווח על אירוע יעזור במיגור התופעה. קבלת התלונה תתבצע בשטח או בישוב. פעולות מנע יש לשלט את השטח, לוודא נעילת שערים, אין להשאיר פרי קטוף בשטח (במידת האפשר) לבצע סיורים יזומים…

נוהל הקצאת עובדים זרים לשנת 2022

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש להביא לידיעת ציבור החקלאים כי חקלאי המעוניין להעסיק עובדים זרים בשנת 2022, נדרש למלא את הטפסים המצורפים להלן בסוף מסמך זה ולהעבירם למחוזות המשרד לא יאוחר מיום ד' באלול תשפ"א , 12/8/21. לנוהל המלא לחצו…

מצב מאגרים סוף יוני 2021

בחורף האחרון כמויות הגשם היו מתחת לממוצע, אולם העובדה כי שמרנו מים מהשנתיים הקודמות, שהיו שנות ברכה, והעובדה שהמשכנו לשאוב מים משמיר ומהכנרת, אפשרו לנו להגיע לתחילת העונה עם מלאי מים במאגרים של כ-32 מיליון קו"ב (מלמ"ק) מתוך נפח אגירה…

מקור: Agrolan.co.il

רכישה מרוכזת של מד EC ידני

ריכוז המלחים בתמיסת הקרקע עשוי להשפיע על הצמח ואף לגרום נזקים משמעותיים בגידולים רגישים. המים הזמינים לצמח בקרקע מכילים מלחים המגיעים ממי הרקע (המים שמגיעים לראש השטח לפני תוספת דשן) בתוספת הדשן שהחקלאי מוסיף. פוטנציאל המים בקרקע מורכב מרכיב של…

מבצע לוגו תוצרת הגולן

בגולi יש חקלאים מעולים והתוצרת החקלאית שלנו הופכת את הגולן לאזור המוביל בארץ בייצור חקלאי. את היעד הזה כבר השגנו. הגיע הזמן לעלות שלב ולמתג את תוצרת הגולן כדי שכל ישראלי וישראלית יחפשו דווקא אותנו בשווקים ועל מדפי הסופרים. היחידה…

חוות הנסיון חוזרות לגולן

כידוע יש בגולן שתי חוות ניסיון מרכזיות: חוות אבני איתן בדרום הגולן וחוות פיכמן בצפון הגולן. בתחילת דרכן החוות הוקמו והופעלו ע"י מור"ג אך עם השנים עברו לאחריות של מו"פ צפון. עם הקמת היחידה לחקלאות וחדשנות הבנו שהגולן כאזור חקלאי…

Back To Top