skip to Main Content
רחפנים ALTA

חקלאות מדייקת באמצעות רחפני ALTA

אחד המכשירים המדוברים ביותר בקרב הטכנולוגיות המתקדמת לחקלאות מדייקת הוא הרחפן. למעשה מדובר בכלי בעל מגוון גדול מאוד של יכולות החל מצילום ברזולוציה גבוהה, ניטור ומעקב, ועד יישום חומרי הדברה בנפח נמוך ובדיוק גבוה הדרושים במטעים וגידולי שדה לצרכים שונים.…

שימור קרקע, צילום: יהודה וינברג

סיוע כספי לפעולות שימור קרקע בשטחים חקלאיים

בימים אלה מפרסם משרד החקלאות קול קורא לקבלה של תמיכה בתחומי שימור משאבי הטבע קרקע ומים שבלעדיהם כמובן אי אפשר לגדל ולכן חשוב מאוד לשמור אליהם. התוכנית מחולקת ל 6 מסלולים שכל מסלול מאפשר לקבל מימון חלקי בתחומו, וביניהם פעולות…

דפוני העונה

הנחיות להשבתת כרם יין בשמיטה - יוני 2021 יישום קומפוסט בגידול ירקות - יולי 2021 חיפושית האמברוזיה של האבוקדו מנגעת מטעי מנגו - אוגוסט 2021 הנחיות לטיפול במטע הדובדבן לאחר הקטיף - אוגוסט 2021 טיפולים מונעי נשירה בתפוח; הכנות לקראת…

מהגולן או מארדואן

התגייסות הגולן למאבק ברפורמה בחקלאות

בתאריך 28/07/21 התקיימה פגישת מרכזי משקים עם ס.ראש המועצה גל גפני וראש המועצה חיים רוקח בנושא התייחסות הגולן כאזור לרפורמה המוצעת בחקלאות. רוקח הציג את המגעים והמהלכים הפוליטים מול משרד החקלאות שהגיעו למבוי סתום ואמר שהצטרף לראשי המועצות וארגוני החקלאים…

NDVI

צילומי לווין לזיהוי שונות צימוח בחלקה

מאת: הראל גרינבלט, מדריך מיכון וטכנולוגיה, שה"מharelg@shaham.moag.gov.il במהלך העשורים האחרונים משמשים צילומי לוויין אמצעי חשוב לקבלת מידע בתחומים רבים, ואחד מהם הוא תחום החקלאות. מאמר זה נכתב במטרה לסקור בקצרה את התפתחות צילומי הלוויין, את שימושיהם ואת התועלת שבהם עבור…

נברן השדות

סיכום יום עיון חירום בנושא נברנים ונזקיהם קצרין 1.8.2021

ריכז וסיכם את יום העיון: ד"ר יואב מוטרו, השירותים להגנת הצומח, משרד החקלאות לאור התפרצות גדולה של אוכלוסיות הנברנים בגולן, ערכנו יום עיון לחקלאים ממגזרי המטעים, הכרמים, הגד"ש והמרעה. ביום העיון הצגנו את הבעיות של המכרסמים הללו, את נזקיהם ואת…

סקירת אפליקציית ‘נתוני השקיה’

כמה מים להשקות היא אחת השאלות שמעסיקות הרבה חקלאים במהלך העונה. מרקם הקרקע, ציוד ההשקיה, גודל הנוף ובית השורשים, עומס פרי ואינדיקציה מחיישני מצב מים בקרקע ובצמח כולם תומכים נהדר בהחלטה החשובה הזאת אבל אף אחד מהם לא עונה על…

יישומון ‘נתוני השקיה’ לשימוש החקלאי

מאת: ד"ר מולי זקס, אגף ענפי שירות, שה"מ מדריכי קרקע, מים והזנת הצמח בשה"מ קידמו פיתוח יישומון לשימוש החקלאי הכולל המלצות להשקיה בזמן אמת המבוססות על מדידת ההתאדות בתחנות מטאורולוגיות רבות הפרוסות בכל רחבי הארץ, ומקדמי השקיה לפי גידול. התאדות…

Back To Top