skip to Main Content

סקירת אפליקציית ‘נתוני השקיה’

כמה מים להשקות היא אחת השאלות שמעסיקות הרבה חקלאים במהלך העונה. מרקם הקרקע, ציוד ההשקיה, גודל הנוף ובית השורשים, עומס פרי ואינדיקציה מחיישני מצב מים בקרקע ובצמח כולם תומכים נהדר בהחלטה החשובה הזאת אבל אף אחד מהם לא עונה על…

יישומון ‘נתוני השקיה’ לשימוש החקלאי

מאת: ד"ר מולי זקס, אגף ענפי שירות, שה"מ מדריכי קרקע, מים והזנת הצמח בשה"מ קידמו פיתוח יישומון לשימוש החקלאי הכולל המלצות להשקיה בזמן אמת המבוססות על מדידת ההתאדות בתחנות מטאורולוגיות רבות הפרוסות בכל רחבי הארץ, ומקדמי השקיה לפי גידול. התאדות…

גניבות חקלאיות- הנחיות לחקלאים

בתקופה זו ישנה עליה במספר הגניבות החקלאיות, הגשת תלונה ודיווח על אירוע יעזור במיגור התופעה. קבלת התלונה תתבצע בשטח או בישוב. פעולות מנע יש לשלט את השטח, לוודא נעילת שערים, אין להשאיר פרי קטוף בשטח (במידת האפשר) לבצע סיורים יזומים…

שולחן סובטרופי רמת הגולן – פתיחה

מאת: עמנואל דאסה בהתרגשות אני כותב כמה מילים על השולחן סובטרופי של רמת הגולן. מטרות השולחן הן: לקדם גידולי מנגו, אבוקדו וליצ'י ברמת הגולן דרך הידע והניסיון שצברנו לאורך שנים.מחקרים יישומיים שצריכים להתמודד עם אתגרים בתחומי הגנת הצומח, הזנה, שימור…

הדגמת מרססים

סיכום תוצאות בדיקת ביצועי מרססים באפרסק-נקטרינה

בתאריך 17/6/21 התקיים יום הדגמת מרססים באפרסק- נקטרינה שנועד לבחון ביצועי ריסוס בין מספר מרססים שקיימים היום בשימוש משקי רמת הגולן. בשנים האחרונות אנו עדים לכך שמספר גדול של מגדלים מחפשים פתרונות יישום הדברה יעילים ומדוייקים יותר אשר יתאימו גם…

היתר מכירה – הערכות לשמיטה

כידוע, על פי ההלכה היהודית קיימות מגבלות בעיבוד האדמה בשנת השמיטה שתתחיל בראש השנה, 6.9.21 ויש להיערך בהתאם ולפעול באחד המסלולים המוכרים ע"י הרבנות הראשית - השבתה, אוצר בית דין, מצעים מנותקים, או היתר המכירה. מסמך זה מיועד לחקלאים שבחרו…

סיוע בהשקעות הון בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח שנת 2021- סיבוב שני

לשאלות ופרטים נוספים פנו לשחף רונןמרכז אזורי רמת הגולן, מבואות חרמון וחוק ההתיישבותמחוז גליל-גולןמשרד: 04-6816100 נייד: 0547531531shahafr@moag.gov.il -- מדינת ישראל מובילה בתחום החקלאות, לרבות בתחום החדשנות הטכנולוגית, מהווה נקודת מפגש בין חקלאות מתקדמת ופיתוחים טכנולוגיים מובילים בעולם, ושמה לה למטרה…

צילום: יהודה וינברג

שימוש בחומרי הזנה ביוסטימולנטיים להעלאת יבולים

בשנים האחרונות עולה השימוש בחומרים ביוסטימולנטים במגוון גידולים. ככל שהשימוש בהם עולה כך גובר הוויכוח לגבי היעילות שלהם. המועצה לחומרים ביוסטימולנטים האירופאית מגדירה את החומרים הללו כ- "חומרים ו/או מיקרואורגניזמים שמופעלים בעקבות חשיפה לצמח או לסביבת הצמח ומעודדים תהליכים טבעיים…

Back To Top