skip to Main Content

טיפול והתמודדות עם נזקי חיות בר בשטחים חקלאיים

במרחב גולן פועלים 4 פקחים אזוריים העוסקים בין השאר בטיפול והתמודדות בנזקי חיות בר בשטחים חקלאיים.הפקחים בעלי ידע וניסיון בתחום ורואים חשיבות גבוהה בסיוע לחקלאים בנושא. מוזמנים לפנות אליהם: צפון (חרמון) - עמיחי גלעדי 0537768479מרכז הגולן - אוריה וזנה 0532399780יער…

קו אקסיסט, צילום: ליאורה עסיס

קו-אקסיסט מדברים אל הפרות

את הרפת הרובוטית של נחמיה וליאורה עסיס באבני איתן אני מכיר לא מהיום לכן הופתעתי כשיונתן גרוס, מייסד הסטארט-אפ קו-אקסיסט, כוון אותי להגיע לשם כדי לפגוש אותו. לא ראיתי בסביבות הרפת מבנה משרדים מפונפן אז לקח לי כמה דקות למצוא…

נברן השדה

נברנים במרעה ובעדרים

מאת: רחל גבריאלי, מדריכת בקר, שה"מ בשבועות האחרונים אנחנו עדים לעליה באוכלוסיות נברני השדה בדרום ובמרכז הגולן. נברן שדות Microtus socialis Social Vole הינו מכרסם בינוני בעל ראש מוצק ופרווה עדינה וצפופה, בצבע חום עד אפור, בעל זנב קצר, עיניים…

תכנית נטעים – יוצאת לדרך עם מחזור 2021 במאי הקרוב!

תכנית נטעים יוצאת לדרך עם מחזור העשור בישובים מרום גולן, אלרום, אפיק וגשור! מכירים?תכנית נטעים קמה בשנת 2012 על ידי המדרשה למנהיגות ואחריות חברתית מיצר. זוהי תכנית חקלאית-חינוכית וגולנית, אשר פועלת יחד עם חקלאי הגולן וישובי הגולן, ופונה לבוגרי ובוגרות…

צילום: יהודה וינברג

שולחנות מגדלים

לפני כשבועיים התקיימה במכון שמיר הישיבה הראשונה של יושבי ראש השולחנות הענפיים בגולן. מהם שולחנות המגדלים? ומה תפקידם? שולחנות המגדלים הם הגוף המייצג של כל ענף חקלאי מרכזי בגולן, הוא מורכב מיו"ר ועוד צוות עבודה שמייצג את כלל הענף בגולן:…

צילום: יהודה וינברג

מענק פיצוי תשתיות במקרה של גריעות משטחי מרעה להכשרת קרקע לחקלאות בגולן

רשות מרעה במשרד החקלאות, מועצה אזורית גולן דרך היחידה לחקלאות וחדשנות במכון שמיר ונציגות מגדלי המרעה בגולן (אגודת מרעה) פונים בזאת למגדלים שלהם שטחי מרעה ברמת הגולן להגיש בקשה למענק פיצוי בעקבות פגיעה בתשתיות בשטחי המרעה אשר נגרמו כתוצאה מהכשרת…

צילום: יהודה וינברג

הרחקת זרחן משפכי רפתות ומי קולחין ברמת הגולן על ידי ספיחה ושיקוע לפיתוח חקלאות בת קיימא ומניעת זיהום סביבתי

עודפי חומרי הזנה כגון חנקן וזרחן עלולים לגרום לעידוד גידול אינטנסיבי של אצות בגופי מים, דבר העלול להביא לקריסת המערכת האקולוגית ולפגוע בבע"ח אחרים המסתמכים על מערכת אקולוגית זו. יישובי הגולן מייצרים מעל 2 מלמ"ק שפכים בשנה, מזה כמיליון מ"ק…

שימוש בצמח הקינואה כגידול חדש למספוא

בנוסף לשימוש של צמח הקינואה למאכל אדם, בעשור האחרון נבחן השימוש בצמח כגידול חדש למספוא בדרום אמריקה, באירופה, ובשנתיים האחרונות אף בישראל, זאת בשל יתרונותיו החקלאיים: ניצולת מים גבוההרמות יבול גבוהותקצב גידול מהירתכולת חלבון גבוההיכולת שימור כתחמיץאיכות מספוא גבוהה יתרונות…

Back To Top